5 เทรนด์สำคัญด้านการศึกษา เมื่อโลกพัฒนา เราก็ต้องปรับตาม คุณอยากเห็นอนาคตการศึกษาไทยเป็นไปในทิศทางไหน? เมื่อเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ กำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆ และสิ่งเหล่านั้นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต วิธีคิด รวมทั้งการเรียนรู้ของมนุษย์เราในทุกส่วน โดยเฉพาะในด้าน “การศึกษา” ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่สังคมต้องเตรียมรับมือ และถ่ายทอดไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ได้ หากเราอยากเห็นเยาวชนในชาติ พัฒนาทักษะและสามารถรับมือกับโลกอนาคตได้ การเรียนการสอนและการออกแบบห้องเรียนในรูปแบบเดิม จึงไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไป เพราะเมื่อโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทักษะ องค์ความรู้ และวิธีคิดแบบเดิมที่เคยมีในหลักสูตรย่อมไม่เพียงพอ และห้องเรียนสี่เหลี่ยม มีครูมาอ่านหนังสือให้เด็กๆ นั่งฟังฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่รูปแบบการศึกษาที่เข้ากับศตวรรษใหม่อีกต่อไป บทความนี้เราจึงขอแนะนำ 5 เทรนด์สำคัญด้านการศึกษา (Key Trends in Education) ซึงเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานด้านการศึกษาสำคัญของโลก นักคิด นักการศึกษา และรายงานขององค์กรเพื่อพัฒนาการศึกษาชั้นนำ. read more…