ได้รับแจ้งจากงานบัญชีว่า โปรแกรม Rdnet ก็คือโปรแกรม ตระกูล ภงด ต่าง ๆ ดัง ลิงค์ https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonlineโปรแกรมบางครั้งเมื่อติดตั้งเเล้วก็ใช้งานได้เลย แต่บางครั้งก็ใช้งานไม่ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ OS ที่ลงไว้ในแต่ละเครื่องของ User และจากที่ได้เจอมาปัญหาบ่อยสุดคือการเรียกหาไฟล์ comdlg32.ocx , tabctl32.ocx , crystl32.ocx , Msflxgrd.ocx  , Msmask32.ocx โปรแกรมจะเรียกหาไฟล์หนึ่งไฟล์ใดเสมอ หรืออาจเรียกหาไฟล์ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดตั้งในแต่ละเครื่อง การแก้ปัญหาคือ ไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Programs. read more…