ได้รับแจ้งปัญาจาก User ท่านหนึ่ง อาการคือเครื่องคอมพิวเตอร์มี Icon เหมือนกระดาษมาบังหน้า Icon บน Desktop ดังภาพด่านล้าง ต่อมาก็เลยลองแกไขด้วยการ – สแกนไวรัส เสร็จแล้วรีสตาร์ทไม่หาย– สแกนไฟล์ระบบอีกครั้งด้วย combofix , Adaware,rdkill ก็ไม่หายยังเป็นอยู่– ลอง Add Account ใหม่ ก็ไม่หายยังเป็นอยู่ เคสนี้ ผู้ใช้มีความต้องการใช้เร่งด่วน เลยไปเจอโปรแกรม ฟรีเเวร์อยู่โปแกรมหนึ่งชื่อโปรแกรม Winaero tweaker จะมี เมนูในการปรับแต่ง. read more…