จากการที่ได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรม Phuket Panwa Beachfront Resort ห้องบอลรูม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.  จากบริษัท ทีอี คอนเน็คติวิตี้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ภายใต้แบรนด์ AMP Netconnect และ. read more…