วิธีการ บล็อคเบอร์โทรเข้า สายโทรเข้าสำหรับมือถือ Android ไปที่เมนู การตั้งค่า จากนั้นไปที่แท็บ อุปกรณ์ เลื่อนลงมาด้านล่างสุด เลือกที่ โหมดการห้าม                        จากนั้นทำการ แตะที่ปุ่มขวามือรูป  ให้เป็นรูปตัว  ทีนี้เราก็เลือกปรับได้เลยครับว่าต้องการกระทำในส่วนไหนบ้าง เช่น บล็อคการโทรเข้า ปิดการใช้งานการแจ้งเตือน ปิดการใช้งานเตือนและการตั้งเวลา. read more…