การตั้งค่าเตือนกำหนดคืนหนังสือด้วย Line Notify

เวลายืมหนังสือจากห้องสมุด เมื่อถึงเวลาก่อนกำหนดคืนหนังสือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ของผู้ยืม ตอนนี้ห้องสมุดเรามีบริการแจ้งเตือนแบบใหม่มาแนะนำกัน นั่นก็คือการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify วิธีตั้งค่าก็ไม่ยาก สามารถทำตามตามรูปประกอบด้านล่างได้เลย 1. ไปที่ https://opac.phuket.psu.ac.th แล้ว login ด้วย PSU Passport   2. เลือกเมนู Patron   3. เลือก Menu ‘Profile’ ด้านขวามือ และ คลิก edit. read more…

การย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover

สืบเนื่องจากนโยบายการจำกัดพื้นที่ของ Google Drive อาจส่งผลกระทบให้ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน แต่ ม.อ. ยังมีพื้นที่ในระบบ Cloud อีกแห่งที่เราสามารถไปใช้งานได้ นั่นคือ OneDrive

Mover เครื่องมือในการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive

การเพิ่มเนื้อที่ Root file system ของ Ubuntu บน VM (vSphere)

หากผู้อ่านเคยติดตั้ง Ubuntu บน VM instance โดยใช้การตั้งค่า disk แบบ default ตามขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อดำเนินการติดตั้งสำเร็จจะพบว่า เนื้อที่ root file system ( / ) จะเหลืออยู่เพียงครึ่งนึงของขนาด physical disk โดยประมาณ ที่มาของเหตุการณ์ข้างต้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะเกี่ยวกับ Logical Volume Manager (LVM) คุณสมบัติ vShere. read more…