สวัสดีครับ วันนี้ในฐานะของผู้ดูแลระบบ LMS ในส่วนของวิทยาเขตภูเก็ต ก็มีเทคนิคการใช้งานที่น่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่ใช้ระบบทุกท่านนะครับ

สืบเนื่องจากผมได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากอาจารย์บางท่าน พบว่าหากได้สร้าง resouce ใดๆไปในรายวิชา ในระบบ LMS แล้ว

เมื่อมีการป้อนข้อความที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือเนื้อหาใน resource เหล่านั้น ระบบ LMS จะทำการเปลี่ยนข้อความนั้นให้เป็นลิงค์ไปยัง resource เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้เกิดลิงค์ที่ผู้สอนไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ซึ่งจากที่ผมได้หาข้อมูลในการแก้ไขในส่วนนี้นั้น พบว่าผู้สอนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองดังนี้ครับ

  1. ให้ไปที่ Administration ในเมนูชื่อ Course Administration แล้วเลือกเมนูย่อยชื่อ Filters ตามภาพ

 

2. ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าตั้งค่า โดยให้มาที่หัวข้อ Activity names auto-linking ให้เปลี่ยนค่าเป็น Off ตามภาพ และกดปุ่ม Save change

 

3.เมื่อกลับมาดูที่หน้ารายวิชา จะพบว่าข้อความที่เป็นลิงค์ได้เปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดาแล้ว และระบบจะไม่เปลี่ยนข้อความเป็นลิงค์เองอีกหลังจากตั้งค่า

 

สำหรับการแก้ปัญหา ก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สอนทุกท่านนะครับ

ดาวน์โหลดข้อมูลในบัญชี Google ด้วยตนเองง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน
วิธีแปลงไฟล์ Word เป็น PDF แบบให้อ่านอย่างเดียว

Leave a Comment