Tag: Gmail

นโยบายอุปกรณ์: องค์กรกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี (องค์กร) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คำเตือนนี้หมายถึงอะไรและเราต้องทำอย่างไร

“องค์กรกําหนดให้คุณตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์นี้เพื่อเข้าถึงบัญชีนี้ โปรดตั้งรหัสผ่านแล้วลองอีกครั้ง”

ง่ายนิดเดียว วิธีสร้างกิจกรรมใน Google Calendar จากอีเมล์

ในบทความนี้ผู้เขียนมีวิธีสร้างกิจกรรมใน Google Calendar จากอีเมล์โดยตรงได้เลย ช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งเตือนหรือทำนัดหมายต่างๆ โดยรายละเอียดบางส่วนในกิจกรรมจะถูกดึงมาจากอีเมล์โดยอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น 
วิธีสร้างกิจกรรมจากในอีเมล์สามารถทำได้ง่ายๆ

ตั้งเวลาส่งอีเมล์ล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้ Gmail

ตั้งเวลาส่งอีเมล์ ตามที่ต้องการสามารถทำได้โดย คลิ๊กเลือกที่ข้างปุ่มส่งดังรูป จากนั้นเลืกกำหนดเวลาส่ง ที่หน้าจอ กำหนดเวลาส่ง คลิ๊กเลือกวันที่และเวลา ที่หน้าจอเลือกวันที่และเวลา ตั้งวัน และเวลาที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กปุ่มเลือกกำหนดเวลาส่ง ตั้งเวลาส่งเรียบร้อยแล้วอีเมล์นั้นจะถูกย้ายมาอยู่ในกล่อง ตามกำหนดการ และรอเวลาส่ง เมื่อส่งแล้วจะถูกย้ายไปอยู่ในกล่อง ส่งแล้ว     Chayatorn Wattanachaleeชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince. read more…

ตั้งส่งอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติอย่างไรเมื่อไม่อยู่

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บัญชีอีเมล์ชั่วคราว เช่น ในกรณีลาพักผ่อน หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ได้ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการช่วยตอบอีเมล์อัตโนมัติเพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ส่งได้ทันที เมื่อเปิดใช้งานตัวช่วยนี้แล้วเมื่อมีผู้ส่งส่งอีเมล์มา ผู้ส่งจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบ ซึ่งจะส่งข้อความที่ระบุไว้ในข้อความตอบกลับอัตโนมัติ วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ (Vacation responder) ทำได้โดย ที่ปุ่ม Setting (มุมขวาบนหน้าจอ) จากนั้นคลิกเลือกเมนู Settings อีกครั้ง ที่หน้าจอ Setting เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด จนถึงส่วน Vacation responder ตัวเลือกเดิมถูกตั้งไว้เป็นปิดการใช้งาน (Vacation responder off) คลิกเลือก. read more…

ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีอีเมล์เรา, อ่านและส่งจดหมายแทนเรา เมื่อเราไม่อยู่

ท่านสามารถให้สิทธิ์ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีอีเมล์ของท่านได้โดยเพิ่มผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ โดยผู้ที่ได้รับมองสิทธินี้จะสามารถอ่าน และส่งข้อความในนามท่านแทนท่านได้วิธีการตั้งค่ามีดังนี้1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์ ***ไม่สามารถเพิ่มผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ผ่านแอปได้ ต้องตั้งค่าผ่านเว็บบราวเซอร์เท่านั้น2. คลิกปุ่มการตั้งค่า (รูปเฟือง) ที่มุมขวาบนหน้าจอ3. คลิกเมนูการตั้งค่า

Trick เล็กๆ วิธีเปิดใช้งานหน้าพรีวิวจดหมายใน Gmail ม.อ.ภูเก็ต

วิธีเปิดใช้งานหน้าต่างพรีวิวจดหมายสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่มตั้งค่า (ปุ่ม Setting) รูปเฟือง มุมขวาบนหน้าจอ 2. คลิกที่เมนูการตั้งค่า (Setting) 3. คลิกที่เมนู Advanced 4. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง พบตัวเลือก Preview Pane 5. เลือกเปิดใช้งานโดยเลือกเป็น Enable ดังรูป 6. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างที่สุดและกดบันทึกหรือปุ่ม Save Changes 7. กลับมายังหน้ากล่องจดหมาย 8. กดที่ปุ่ม. read more…

วิธีการสลับการใช้งานอีเมล์วิทยาเขตเวอร์ชั่นใหม่/เวอร์ชั่นเดิม

ขณะนี้ทุกท่านสามารถทดลองใช้งานอีเมล์วิทยาเขตเวอร์ชั่นใหม่ได้แล้ว โดย คลิกเลือกที่ปุ่มตั้งค่า (รูปเฟืองมุมขวาบนหน้าจอ) และเลือกที่เมนู “Try the new Prince of Songkla University, Phuket Campus Mail”  และ หากต้องการย้อยกลับมาใช้เวอร์ชั่นเดิม สามารถทำได้โดย คลิกเลือกที่ปุ่มตั้งค่า (รูปเฟืองมุมขวาบนหน้าจอ) และเลือกที่เมนู “Go back to classic Prince of Songkla University, Phuket Campus Mail” ดังรูปแสดงขั้นตอนด่านล่างที่แนบมานี้ครับ  . read more…

ส่งอีเมล์จากที่อยู่อื่นหรือชื่อแทน

ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นหรือชื่อแทนได้มากกว่า 1 ชื่อ วิธีการตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้ 1. ไปที่ปุ่มตั้งค่า (รูปเฟือง มุมขวาบนหน้าจอ) 2. คลิกที่เมนูการตั้งค่า 3. คลิกที่แท็บบัญชี 4. คลิกที่ตัวเลือก เพิ่มที่อยู่อีเมล์อื่นอีก 5. ที่หน้าต่าง เพิ่มที่อยู่อีเมล์อื่นของคุณ ที่ช่องว่างชื่อ ป้อนชื่อที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเห็น และที่ช่องว่างอีเมล์ ป้อนอีเมล์ที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเห็น 6. คลิกที่ปุ่มขั้นตอนต่อไป ***(ขั้นตอนนี้ไม่บังคับ) ที่เมนูตัวเลือก ระบุที่อยู่ตอบกลับอื่น (ไม่บังคับ) ผู้ใช้สามารถระบุที่อยู่อีเมล์ที่ต้องการให้ผู้รับตอบกลับมายังอีเมล์ที่ต้องการได้ โดยปกติหากไม่ระบุอีเมล์จะถูกตอบกลับมายังที่อยู่อีเมล์ผู้ส่ง. read more…

มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาส่งและตอบอีเมล์แทนเราด้วยวิธีการง่ายๆ

วิธีนี้เป็นการตั้งค่าการมอบสิทธิ์์ให้ผู้อื่ืนสามารถเข้ามาอ่านอีเมล์, ส่งอีเมล์, ลบอีเมล์ และตอบอีเมล์จากในบัญชีเราได้ เปรียบเสมือนเจ้าของบัญชี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ผู้มอบสิทธิ์และไม่สามารถแชทกับคนอื่นแทนเจ้าของบัญชีได้เท่านั้น สิ่งที่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์์สามารถทำได้ มีดังนี้ – ส่งหรือตอบกลับอีเมล์ที่ส่งถึงเจ้าของบัญชี เมื่อส่งข้อความ ระบบจะแสดงที่อยู่อีเมล์ของบุคคลเหล่านี้ เช่น ผู้ส่งจะแสดงว่า “ส่งโดย chayatorn.w@phuket.psu.ac.th” – อ่านข้อความที่ส่งถึงในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี – ลบข้อความที่ส่งถึงในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี – จัดการรายชื่อติดต่อในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี สิ่งที่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถได้ มีดังนี้ – แชทกับคนอื่นแทนเจ้าของบัญชี – เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี วิธีการตั้งค่ามอบสิทธิ์มีขั้นตอนดังนี้ 1.. read more…

ทริคเล็กๆกับการใช้ปุ่มคีย์ลัดบน Gmail

Gmail มีฟังก์ชันการใช้งานปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด มาดูกันครับว่าปุ่มคีย์ลัดเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง ก่อนอื่น..จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันคีย์ลัดนี้ก่อน วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันคีย์ลัดมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่า (ปุ่มรูปเฟืองที่มุมขวาบนหน้าจอ) ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่เมนู การตั้งค่า ขั้นตอนที่ 3 เลื่อนหน้าจอลงจนถึงเมนูชื่อ แป้นพิมพ์ลัด และเปลี่ยนตัวเลือกเป็น เปิดแป้นพิมพ์ลัด ดังรูป ขั้นตอนที่ 4 เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด กดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง หลังจากเปิดใช้ฟังก์ชันคีย์ลัดแล้ว มาดูว่าคีย์ลัดมีอะไรและทำหน้าที่อย่างไร C เขียนข้อความใหม่. read more…

เปลี่ยนธีมสวยๆ ให้ Gmail ดูน่าใช้ยิ่งขึ้น

วิธีเปลี่ยนธีมให้ Gmail สามารถทำได้ง่ายๆ ภายในสามขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม “การตั้งค่า” (รูปเฟือง) ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่เมนู “ธีม” ขั้นตอนที่ 3 เลือกธีมที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่ม “บันทึก” ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ รูปแบบของ Gmail จะเปลี่ยนไป ดูแล้วน่าใช้ยิ่งขึ้น Chayatorn Wattanachaleeชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning. read more…