ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บัญชีอีเมล์ชั่วคราว เช่น ในกรณีลาพักผ่อน หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ได้ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการช่วยตอบอีเมล์อัตโนมัติเพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ส่งได้ทันที เมื่อเปิดใช้งานตัวช่วยนี้แล้วเมื่อมีผู้ส่งส่งอีเมล์มา ผู้ส่งจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบ ซึ่งจะส่งข้อความที่ระบุไว้ในข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ (Vacation responder) ทำได้โดย

  • ที่ปุ่ม Setting (มุมขวาบนหน้าจอ) จากนั้นคลิกเลือกเมนู Settings อีกครั้ง
  • ที่หน้าจอ Setting เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด จนถึงส่วน Vacation responder

ตัวเลือกเดิมถูกตั้งไว้เป็นปิดการใช้งาน (Vacation responder off) คลิกเลือก Vacation responder on และเลือกช่วงวันที่ต้องการ ตรงช่อง First day (วันแรกที่จะให้ระบบส่งตอบกลับอัตโนมัติ) และ Last day (วันสุดท้ายที่จะให้ระบบส่งตอบกลับอัตโนมัติ)

ที่ 2 ตัวเลือกด้านล่าง

  • Only send a response to people in my Contacts : ระบบจะส่งอีเมล์กลับเฉพาะผู้ส่งที่อยู่ใน Contact ในบัญชีอีเมล์เท่านั้น
  • Only send a response to people in Prince of Songkla University, Phuket Campus : ระบบจะส่งอีเมล์กลับเฉพาะจากผู้ส่งที่อยู่ภายใต้โดเมน @phuket.psu.ac.th

ที่ช่อง Subject กำหนดหัวข้อสำหรับอีเมล์ที่ระบบจะส่งตอบกลับอัตโนมัติ

ช่องว่าง Message ด้านล่าง เพิ่มข้อความ หรือ รายละเอียดเนื้อหาของอีเมล์ที่ตอบกลับ

ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม Save Changes ที่อยู่ด้านล่าง

เมื่อเปิดใช้งานตอบกลับอัตโนมัติแล้ว จะมีแถบสีเหลืองเตือนอยู่ด้านบนหน้าจอ ระบุเรื่องที่ตอบกลับอยู่ เมื่อปิดใช้งานแถบเตือนนี้จะหายไป

ทดลองส่งอีเมล์ไปยังผู้รับที่เปิดใช้งานตอบกลับอัตโนมัติอยู่ จะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบในทันที ดังรูป

 

 

 

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

"หัวข้องานเชิงพัฒนา!!!! .....คิดไม่ออก ทำไงดี?"
มีเรื่องมาเล่า(Onsite Service)

Leave a Comment