Tag: Google Chrome

เปลี่ยน ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด ใน Google Chrome / Firefox

สำหรับ Google Chrome 1.เปิด Google Chrome จากนั้นไปที่มุมขวา คลิก กำหนดค่าและควบคุม (เครื่องหมาย จุด 3 จุดเรียงต่อกัน) > จากนั้นเลือก การตั้งค่า 2.คลิกเมนู ด้านล่างสุด > จากนั้นเลือก ขั้นสูง 3.สังเกตุแท็บ ดาวน์โหลด > ตำแหน่ง คลิกที่ เปลี่ยน 4.จากนั้นให้เราเลือกว่าต้องการจะเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดของ Google Chrome ไปไว้ที่ไหน 5.แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับการตั้งค่าตำแหน่งที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดใน Google Chrome สำหรับ Fire Fox 1.ทำการเปิด Firefox สังเกตุที่มุมขวาบน >  คลิก  >. read more…

แนะนำ Chrome Extension ช่วยป้องกัน Homograph Attack

Phish.ai ได้พัฒนา Extension สำหรับ Chrome เพื่อช่วยตรวจจับชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอักขระ Unicode และเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับแนวโน้มที่อาจจะเกิดอันตรายได้ โดยผู้ร้ายมักจะอาศัยเทคนิคการโจมตี Homograph หรือ Unicode นี้เพื่อสร้างเพจหลอกลวงซึ่งมีชื่อคล้ายกับเพจที่ถูกต้องให้สังเกตได้ยากเพื่อหลอกเอา Credentials ของผู้ใช้หรือหลอกให้โหลดไฟล์ที่มีมัลแวร์  credit : Bleeping Computer Homograph Attack ทำงานอย่างไร สาเหตุที่เทคนิคนี้เกิดได้เพราะ ICANN ได้อนุญาตให้สามารถลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ในหลากหลายภาษาและอักขระโดยใช้ Unicode (การแทนอักขระภาษาต่างๆ ด้วยมาตรฐานหนึ่งเช่น ก ของภาษาไทยสามารถแทนด้วย U+0E01 ในระบบ. read more…

เอาใจคนชอบแปลหน้าเว็บด้วย Google Translate

สำหรับคนที่ท่องเว็บด้วยโปรแกรม Google Chrome ในบางเว็บไซต์ก็ไม่ได้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจอย่างภาษาไทย ทางแอดมินมีตัวช่วยที่ช่วยแปลภาษาหน้าเว็บมาแนะนำ สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น นั่นก็คือ Google Translate พัฒนาและเผยแพร่โดย Google เอง ขั้นตอนวิธีการติดตั้งและใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 เปิดโปรแกรม Google Chrome และไปยังเว็บไซต์ www.google.com และพิมพ์คำค้นหาตรงช่องค้นหาว่า Google Translate for Google Chrome และกดปุ่ม. read more…