เชื่อว่าบางท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องส่งอีเมล์นอกเวลางาน แต่ก็เกรงใจคนรับ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการตั้งส่งอีเมล์ล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้งาน Outlook วิธีการตั้งส่งอีเมล์ล่วงหน้าสามารถทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้