ในปี 2022-2023 งานไอทีระดับมหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบบัญชีไปจากเดิม ภายใต้แนวคิด PSU One System ที่จะให้สมาชิก ม.อ. ทั้งบุคลากร และ นักศึกษา 5 วิทยาเขต ใช้บัญชี email เดียวกัน จึงขอความร่วมมือมายัง งานไอทีภูเก็ต ให้ประชาสัมพันธ์ และกำหนดรูปแบบการให้บริการ email กับสมาชิกชาว วข.ภูเก็ต ใหม่ ทางงานไอทีภูเก็ตจึงถือโอกาศปรับปรุงข้อมูลและแนะนำบัญชีเหล่านี้อีกครั้งสำหรับชาว วข.ภูเก็ต ปัจจุบันผู้ใช้งานชาว วข.ภูเก็ต จะมีบัญชีให้ใช้งาน 3 ตัว ประกอบด้วย

(1) PSU Passport บัญชีส่วนบุคคลสำหรับเข้าถึงระบบเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต

(2) username.s@psu.ac.th / 67xxxxxxx@email.psu.ac.th บัญชีอีเมลหลักระดับมหาวิทยาลัยฯ นับเป็น บัญชีทางการ ในการติดต่อสื่อสาร ของบุคลกร และ นักศึกษา ม.อ.

(3) username.s@phuket.psu.ac.th เป็น บัญชีเสริม เฉพาะ บุคลากร วข.ภูเก็ต นิยมใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและติดต่อสื่อสารภายใน

SystemAccount/PatternDescription
PSU PassportStaff:
username.s

Student:
67xxxxxxx
ใช้สำหรับเข้าถึงเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหวิทยาลัยฯ/วิทยาเขต เช่น DSS, SIS, Edoc, PSU Wifi (802.1x) เป็นต้น
Microsoft 365 (PSU)Staff:
username.s@psu.ac.th

Student:
67xxxxxxx@email.psu.ac.th
** ใช้รหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport เสมอ **
เป็นบริการในรูปแบบ Cloud ที่มีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น บริการอีเมลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Outlook), บริการเก็บไฟล์ส่วนตัวบนด้วย (OneDrive ขนาด 1 TB), ระบบประชุมทางไกล Teams, โปรแกรมชุด Microsoft Office และ อื่น ๆ

ตั้งต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป การเข้าสู่ระบบจะใช้การยืนยันตัวตน 2 ชั้น (MFA) ผ่านโปรแกรมบนโทรศัทพ์มือถือที่ชื่อ Microsoft Authentication

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แนะนำบริการ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา ม.อ.
Google Workspace (PSU Phuket)Staff:
username.s@phuket.psu.ac.th
เป็นบริการเสริมเฉพาะ บุคลากร วข.ภูเก็ต บริการในรูปแบบ Cloud จากฝั่ง Google ที่เช่น Gmail, Drive, Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Site และ อื่น ๆ

เพื่อตอบรับแนวคิดการเป็นหนึ่งเดียวของชาว ม.อ. จึงแนะนำวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ บุคลากร วข.ภูเก็ต ดังนี้

 1. แก้ไขข้อมูล email ในระบบ dss ให้เป็น username.s@psu.ac.th การแก้ไขนี้จะมีผลกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
  • เข้าระบบ dss และไปที่ โปรไฟล์ > ประวัติส่วนบุคคล
  • กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”
  • ในช่อง E-mail Address ให้เปลี่ยนไปใช้ username.s@psu.ac.th
  • กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบัญทึกการเปลี่ยนแปลง
 2. กรณีที่ไม่สะดวกหรือไม่ถนัดในการใช้ email ผ่านระบบ Outlook แต่ต้องการใช้ Gmail เหมือนเดิม แนะนำให้ตั้งค่าส่งต่ออีเมลจาก username.s@psu.ac.th มายัง username.s@phuket.psu.ac.th
  • เข้าระบบ Outlook ผ่าน username.s@psu.ac.th
  • กดปุ่ม เฟือง ที่มุมขวาบน เลือก View all Outlook settings
  • เลือก Mail > Forwarding คลิก ถูก หน้า Enable forwarding และ ระบุบัญชี username.s@phuket.psu.ac.th แล้วกดปุ่ม Save

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Convert cert to pfx #กันลืม
บันทึกการทดลองติดตั้ง Docker image for Nagios

Leave a Comment