การย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover

สืบเนื่องจากนโยบายการจำกัดพื้นที่ของ Google Drive อาจส่งผลกระทบให้ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน แต่ ม.อ. ยังมีพื้นที่ในระบบ Cloud อีกแห่งที่เราสามารถไปใช้งานได้ นั่นคือ OneDrive

Mover เครื่องมือในการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive

Google Admin: Alert Center

ระบบหลังบ้านของ Google มี Rules ที่เปรียบเสมือนเป็นเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบหรือดักจับความผิดปรกติต่าง ๆ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดำเนินการ เปิด-ปิด การใช้ Rules ต่างๆ ได้ที่เมนู Google Admin > Rules เมื่อระบบตรวจพบการใช้งานหรือข้อความในจดหมายที่มีความเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยตาม Rules ที่เปิดใช้งาน ระบบจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังได้รับการแจ้งเตือนที่เป็นผลจากการรายงานของผู้ใช้ในองค์กรอีกด้วย เช่น Report spam หรือ Report phishing การแจ้งเตือนต่าง ๆ จะปรากฎเป็นรายการแจ้งเตือนที่หน้า. read more…

นโยบายอุปกรณ์: องค์กรกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี (องค์กร) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คำเตือนนี้หมายถึงอะไรและเราต้องทำอย่างไร

“องค์กรกําหนดให้คุณตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์นี้เพื่อเข้าถึงบัญชีนี้ โปรดตั้งรหัสผ่านแล้วลองอีกครั้ง”

การใช้ Google Sheet ร่วมกับ Google Apps Script เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบ JSON

เนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ Spreadsheet ทำได้ง่าย หน่วยงานต่าง ๆ จึงมีการนำใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมที่นิยมนำมาใช้งาน เช่น Microsoft Excel และ Google Sheet สำหรับบทความนี้จะโฟกัสไปที่ Google Sheet นะครับ เมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นและต้องการเผยแพร่ออกไป วิธีที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้คือ การแชร์ไฟล์ หรือ การเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ แต่สองวิธีข้างตนอาจไม่สะดวกนักหากเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างระบบด้วยกันเอง โดยมากการแบ่งปันข้อมูลระหว่างระบบนิยมใช้หลักการแบบ API ที่ส่งมอบข้อมูลในรูปแบบของ JSON มากกว่า Google. read more…

Author avatar