รวมบัญชีหลักที่ นักศึกษา และ บุคลากร วข.ภูเก็ต ใช้งานได้

ม.อ. มีบัญชีสำหรับเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ให้กับ นักศึกษา และ บุคลากร ใช้มากมาย ในบทความมี 5 บัญชีหลักที่จะมาแนะนำกัน โดยบัญชีที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ของคน ม.อ. คือ PSU Passport ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ลำดับต่อมา คือ Gmail@Phuket ที่สมาชิก วข.ภูเก็ต ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและติดต่อสื่อสารกัน กรณีที่ต้องการสื่อสารกับบุคคลภายนอกยังสามารถเลือกใช้บัญชี username@psu.ac.th. read more…

การย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover

สืบเนื่องจากนโยบายการจำกัดพื้นที่ของ Google Drive อาจส่งผลกระทบให้ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน แต่ ม.อ. ยังมีพื้นที่ในระบบ Cloud อีกแห่งที่เราสามารถไปใช้งานได้ นั่นคือ OneDrive

Mover เครื่องมือในการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive

Google Admin: Alert Center

ระบบหลังบ้านของ Google มี Rules ที่เปรียบเสมือนเป็นเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบหรือดักจับความผิดปรกติต่าง ๆ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดำเนินการ เปิด-ปิด การใช้ Rules ต่างๆ ได้ที่เมนู Google Admin > Rules เมื่อระบบตรวจพบการใช้งานหรือข้อความในจดหมายที่มีความเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยตาม Rules ที่เปิดใช้งาน ระบบจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังได้รับการแจ้งเตือนที่เป็นผลจากการรายงานของผู้ใช้ในองค์กรอีกด้วย เช่น Report spam หรือ Report phishing การแจ้งเตือนต่าง ๆ จะปรากฎเป็นรายการแจ้งเตือนที่หน้า. read more…

นโยบายอุปกรณ์: องค์กรกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี (องค์กร) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คำเตือนนี้หมายถึงอะไรและเราต้องทำอย่างไร

“องค์กรกําหนดให้คุณตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์นี้เพื่อเข้าถึงบัญชีนี้ โปรดตั้งรหัสผ่านแล้วลองอีกครั้ง”

การใช้ Google Sheet ร่วมกับ Google Apps Script เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบ JSON

เนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ Spreadsheet ทำได้ง่าย หน่วยงานต่าง ๆ จึงมีการนำใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมที่นิยมนำมาใช้งาน เช่น Microsoft Excel และ Google Sheet สำหรับบทความนี้จะโฟกัสไปที่ Google Sheet นะครับ เมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นและต้องการเผยแพร่ออกไป วิธีที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้คือ การแชร์ไฟล์ หรือ การเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ แต่สองวิธีข้างตนอาจไม่สะดวกนักหากเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างระบบด้วยกันเอง โดยมากการแบ่งปันข้อมูลระหว่างระบบนิยมใช้หลักการแบบ API ที่ส่งมอบข้อมูลในรูปแบบของ JSON มากกว่า Google. read more…

การใช้ Google reCAPTCHA Version 3 ร่วมกับ ASP.NET

สำหรับ reCAPTCHA เป็นหนึ่งใน บริการ ของ Google ปัจจุบันมีออกมาแล้ว 3 เวอร์ชั่น โดยเวอร์ชั่น 1 ผู้ใช้ต้องดูภาพตัวอักษณบิดๆ เบี้ยวๆ และกรองข้อความให้ถูกต้อง เวอร์ชั่น 2 มักใช้วิธีให้ ผู้ใช้ต้องคลิก [ / ] I’m not a robot และในเวอร์ชั่น 3 จะมีการนำระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงมาใช้ในการประเมิน ไม่รบกวนการทำงานของผู้ใช้ และส่งผลคะแนนกลับมา โดย 1.0 เป็นการสื่อสารที่ปลอดภัย ในขณะที่ 0.0 มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นบอท ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกำหนดค่าความเสี่ยงและพิจารณษดำเนินการต่อได้เอง

การใส่ค่าสีใน HTML

การกำหนดค่าใส่ให้กับส่วนต่างของ HTML ทำได้หลายแบบ แรกเริ่มการกำหนดจะทำผ่าน attribute ของ HTML Tag ภายหลังนิยมกำหนดผ่าน CSS เพื่อให้สามารถปรับแต่งได้ง่าย บทความเรื่อง Colors Tutorial ของ W3schools ได้นำเสนอวิธีการกำหนดสีไว้หลายวิธี สำหรับบทความนี้จะนำเสนอเฉพาะรูปแบบที่มักใช้กันบ่อย และการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน การกำหนดด้วยชื่อสี เป็นการกำหนดค่าสีด้วยชื่อสีภาษาอังกฤษ เช่น Red, Green, Blue เป็นต้น โดยไม่คำนึงถึงตัวเล็กตัวใหญ่ ชื่อสีมาตรฐานที่บราวเซอร์รองรับ สามารถดูรายชื่อได้ที่ HTML. read more…

Author avatar