หัวข้อ

 • แนะนำห้อง PSU Smart Classroom และอุปกรณ์ Interactive Board
  • Android
  • Windows OPS
 • การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
  • พอร์ตการเชื่อมต่อที่รองรับ
  • การสะท้อนภาพ (MultiScreen)
 • การเขียนบนจอภาพ
  • Onscreen Annotation
  • Whiteboard
  • EClass

แนะนำห้องและอุปกรณ์

ห้อง PSU Smart Classroom ประจำวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ห้อง 5110A ชั้น 1 อาคาร 5A มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบ ประกอบด้วยอุปกรณ์ Interactive Board ที่ใช้ชื่อว่า LED Touch Screen All in One “Proedu1” และ จอทีวีขนาดใหญอีก 3 จุดรอบห้อง และมีชุดโต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้อยู่กลางห้อง โดย Interactive Board รุ่นนี้รองรับการสัมผัสได้ 1-10 จุด ผ่านปลายนิ้มมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่แหลมคม จึงทำให้สามารถเขียนพร้อมกันได้หลายคน จอทีวีขนาดใหญ่ด้านข้างใช้สำหรับแสดงภาพหน้าจอในส่วนที่เป็น OPS

** รีโมต ปากกาสำหรับเขียนบนจอภาพ ไมค์ สาย HDML ได้เตรียมไว้ให้บริการบนโต๊ะควบคุม **

ภาพบรรยากาศภายในห้อง Smart Classroom

แผนภาพการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ Interactive Board

หลังจากทำการเปิดอุปกรณ์ที่ปุ่ม Power บริเวณแผงด้านล่างซ้ายของจอภาพ จะปรากฎหน้าจอตามภาพข้างด้านล่าง โดยหน้าจอส่วนหลักเป็นการทำงานภายใต้ระบบปฎิบัติการ Android ที่มีโปรแกรมรองรับการขีดเขียน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และ การสะท้อนภาพ สำหรับจอภาพเล็กเป็นส่วนที่เรียกว่า Open Pluggable Specification หรือ OPS เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้าไปใน Interactive Board โดย OPS นี้เป็นคอมพิวเตอร์ในระบบปฎิบัติการ Windows ที่มาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการเรียนการสอนที่ชื่อว่า EClass

** จอทีวีที่อยู่ติดตั้งอยู่โดยรอบจะแสดงผลเฉพาะภาพที่ปรากฎจาก Windows (OPS) เท่านั้น **

หน้าจอมาตรฐานของ Interactive Board

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

นอกเหนือจากการใช้งาน Interactive Board ภายใต้โปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบปฎิบัติการ Android หรือ Windows(OPS) อุปกรณ์ยังมีช่องสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ทั้งส่วนที่เป็น HDMI หรือ USB อีกทั้งยังรองรับการสะท้อนภาพผ่านโปรแกรม MutiScreen อีกด้วย

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI

Interactive Board ตัวนี้มีช่อง HDMI (In) จำนวน 3 พอร์ต ประกอบด้วย HDMI1 ที่อยู่ด้านหลังล่างของจอ HDMI2 อยู่ที่ด้านหลังซ้ายของจอ และ HDMI ที่อยู่ด้านหน้าบริเวณแผงควบคุมด้านซ้ายของจอ โดยตัวระบบจะอ้างด้วยชื่อ PreHDMI ซึ่งเป็นพอร์ตที่สะดวกที่สุดในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุ๊คผ่านพอร์ต PreHDMI หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์และได้กำหนดค่า Desktop เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่สัญญลักษณ์ลูกศรลง 2 ชั้น ที่อยู่ใต้กรอบ OPS เพื่อสลับแหล่งข้อมูลภาพไปที่ PreHDMI

** ภาพจากคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI จะไม่แสดงผลบน TV ที่ติดตั้งอยู่รอบห้อง ** 

การเข้าถึงไฟล์ผ่าน USB

บริเวณแผงควบคุมด้านหน้าซ้ายของจอ มีช่อง USB3 สำหรับให้นำสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกมาเชื่อมต่อ ท่านสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทั้งส่วนที่เป็น Android ผ่านโปรแกรม File Manager และ Windows (OPS) ผ่านโปรแกรม File Explorer ตามปกติ ไฟล์ของ Microsoft Office, PDF, Image และ Video โดยทั่วไปสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ยังสามารถนำ Mouse และ Keyboard เชื่อมต่อผ่าน USB เพื่อความสะดวกในการใช้งานเพิ่มเติมได้

การสะท้อนภาพ

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุม หากต้องการให้มีการแบ่งปันหน้าจอจากผู้เข้าร่วมขึ้นแสดงบนจอภาพ ผู้ควบคุมเปิดโปรแกรม Multi Screen ที่หน้าจอจะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ (User Guide) โดยคำแนะนำหลัก ๆ คือ ให้ผู้ที่ต้องการสะท้อนภาพ ทำการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า EShare ผ่าน PlayStore, AppStore, Windows และ MAC หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องข่ายที่เครื่องของเราไปจับ WiFi ชื่อ DzShare-8310 ที่กระจายมาจาก Interactive Board และใช้รหัสผ่านที่กำหนด (สามารถดูได้จากการตั้งค่าของ EShare) เปิดโปรแกรม EShare เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับ Interactive Board ระบุ PIN ที่เป็นตัวเลข 6 หลักที่ปรากฎบน Board สำหรับการสะท้อนภาพจาก iPad ด้วย DzShare ความเสถียรยังไม่ดีเท่าที่ควร แนะนำให้สะท้อนภาพผ่าน Air Play แทน ทั้งนี้ต้องตั้งค่าที่รูปเฟืองที่มุมขวาล่างของจอภาพและเปิดฟีเจอร์ Air Pay Visible เพื่อให้ EShare รองรับเสียก่อน

** การตั้งค่าการสะท้อนภาพ สามารถกำหนดให้สะท้อนได้แบบ 1 จอ 2 จอ หรือ 4 จอ แต่ไม่มีขั้นตอนการอนุมัติแสดงภาพ ทำให้เกิดการสะท้อนภาพพร้อมกัน หรือ ทับกันได้ **


นอกเหนือจากการใช้ Eshare เพื่อสะท้อนภาพแล้ว ยังมีเมนูที่น่าสนใจอีก 4 อย่าง (อาจแตกต่างกันในแต่ละ Platform) คือ

 1. File – สามารถ ส่งไฟล์ภาพ ไปแสดงบนหน้าจอ
 2. TV Mirror – เสมือนการทำ Remote Access ไปยัง Interactive Board ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้งาน Board ได้จากมือถือโดยตรง
 3. Remote – เปลี่ยน มือถือ ของเรา เป็น Input สำหรับควบคุม Board เช่น แทน Mouse หรือ Key ตัวเลื่อนต่างๆ เป็นต้น
 4. Camera – ใช้กล้องถ่ายภาพของ มือถือ ส่งภาพไปยัง Board

การเขียนบนจอภาพ

การเขียนบนจอ Interactive Board ในเบื้องต้น จะมีโปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่อง 3 ตัว คือ

 1. Onscreen Annotation
 2. Whiteboard
 3. EClass (Windows OPS)

Onscreen Annotation

ในระหว่างที่มีการแสดงผลบนจอภาพ หากต้องการเขียนหรือวาดเพื่อประกอบความเข้าใจในขณะนั้น สามารถใช้ Onscreen Annotation ได้จากรูปเฟืองขนาดเล็กที่ปรากฎอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของจอ เลือกไอคอนที่เป็นรูป ดินสอ ก็จะสามารถเขียนข้อความบนจอได้ทันที โดยแทบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฎที่มุมล่างทั้งสองด้านของจอภาพ กดปุ่ม x เพื่อออกจากการเขียนหน้าจอ

** การเขียนผ่าน Onscreen Annotation จะไม่ปรากฎบน TV ที่ติดตั้งอยู่รอบห้อง ** 

Onscreen Annotation

Whiteboard

Whiteboard เป็นโปรแกรมสำหรับขีดเขียนอย่างง่าย ต่างจากการใช้ Onscreen Annotation ตรงนี้ Whiteboard จะมีพื้นหลังเป็นของตนเอง และมีเครื่องมือสำหรับเขียนมากกว่า ผู้ใช้สามารกำหนดสีของพื้นหลัง สีของปากกา สามารถเขียนพร้อมกันได้หลายคนพร้อมกัน และยังสามารถบันทึกเป็น .jpg หรือ .png ได้ นอกจากนี้หากทำการบันทึกเป็น .edd จะสามารถนำกลับมาแก้ไขภายหลังได้อีกด้วย

** การเขียนผ่าน Whiteboard จะไม่ปรากฎบน TV ที่ติดตั้งอยู่รอบห้อง ** 

Whiteboard

EClass

EClass เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถเพิ่มหน้ากระดานได้ และ ที่หน้าจอหลักมีเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการเขียน ซึ่งจะแตกต่างไปตามโหมดที่เลือกใช้งาน รองรับการทำงานหลายกระดาน และ มีโหมด OnScreen ด้วย

คำอธิบายเครื่องมือ
Standard Mode

EClass นอกจากการเขียนทั่วไปแล้ว ยังมีโหมดพิเศษให้เลือกทำงานเพิ่มเติม ประกอบด้วย โหมดภาษา โหมดคณิตศาสตร์ โหมดวิทยาศาสตร์ จะทำให้เมนูเครื่องมือด้านล่างเปลี่ยนไปตามโหมดนั่น ๆ สำหรับโหมดวิทยาศาสตร์ผู้ใช้งานสามารถกดค้างที่วัดถุเพื่อสั่งการเพิ่มได้

** แนะนำให้ผู้สอนทดลองเข้าไปฝึกใช้งานก่อนการสอนจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และ เข้าใจในข้อจำกัดต่างๆ **
** การใช้คำสั่งเสียงในโหมดภาษาอังกฤษยังสามารถใช้งานได้ **

EClass: โหมดภาษา
EClass: โหมดคณิตศาสตร์
EClass: โหมดวิทยาศาสตร์

การใช้ EClass ในโหมด Onscreen หรือ Desktop (2) ทำได้โดยการกดที่สัญลักษณ์คอมพิวเตอร์ จะปรากฎเครื่องมือสำหรับเขียนบนหน้าจอได้

** การเขียนผ่านโปรแกรม EClass จะมีความเร็วในการตอบสนองช้ากว่าการใช้โปรแกรมบน Android โดยตรง **

EClass: Onscreen Mode

หวังว่าบทความนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการเข้าใช้งาน PSU Smart Classroom ได้นะครับ

Access Github.com over https via Command-line with Personal access token (PAT)
Google Drive for Desktop ใหม่ ใช้หลายบัญชีได้ในแอพเดียว

Leave a Comment