สืบเนื่องจากนโยบายการจำกัดพื้นที่ของ Google Drive อาจส่งผลกระทบให้ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน แต่ ม.อ. ยังมีพื้นที่ในระบบ Cloud อีกแห่งที่เราสามารถไปใช้งานได้ นั่นคือ OneDrive ซึ่งทาง สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU DiiS) ได้จัดทำคู่มือแนะนำการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Mover ในการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ไว้แล้ว ทั้งที่เป็น ไฟล์เอกสาร (https://diis.psu.ac.th/pdf/transfer-files-gdrive-to-onedrive-with-mover.pdf) และ คลิปวิดีโอ และทางงานไอที ได้ทำสรุปขั้นตอนซ้ำอีกครั้งที่ส่วนท้ายของบทความ

 

ข้อจำกัดในการโอนย้ายไฟล์ จากคู่มือของ DiiS

ขั้นตอนการย้ายไฟล์

ทางงานไอทีขอสรุปวิธีการพร้อมภาพประกอบในส่วนที่เป็นขั้นตอนหลักเพื่อให้ทราบแนวทางคร่าว ๆ ที่สามารถกลับไปทำได้ด้วยตัวเอง

  1. ไปที่ URL https://mover.io/
  2. LOGIN เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Microsoft (แนะนำให้ใช้บัญชี passport@email.psu.ac.th) ซึ่งการ LOGIN อาจมีกระบวนการ OTP หรือ การขอสิทธิ์เข้าถึงต่าง ๆ กด ตกลง หรือ ยอมรับ
  3. หน้าจอหลักในการย้ายไฟล์​ จะแบ่ง เป็น 3 เลน สำหรับ Source (ต้นทาง) Destination (ปลายทาง) และ Transfer (ย้าย)  4. Step 1: Select source เป็นแหล่งข้อมูลต้นทางที่เราต้องการย้ายข้อมูลออก ในที่นี้จะใช้เป็น บัญชี Google ซึ่งเป็นของ วข.ภูเก็ต ที่เป็น passport@phuket.psu.ac.th โดยให้กดปุ่ม Authorize ที่ Google Drive (Single User)  5. Step 2: Select destination เป็นแหล่งข้อมูลปลายทางที่เราต้องการย้ายข้อมูลไป ในที่นี้จะใช้เป็น บัญชี Micorosoft 365 ที่เป็นของส่วนกลาง passport@email.psu.ac.th โดยให้กด Authorize ที่ OneDrive for Business (Single User)  6. เลือก Folder ที่ต้องการย้ายทั้งจาก Source และ Destination ในส่วนนี้การเปลี่ยน Folder ที่เลือกจะไม่สะดวกเท่าที่ควร แนะนำให้เลือกด้วยความมั่นใจ


  7. หลังจากนั่นกดปุ่ม Start Copy หน้าจอจะย้ายไปที่หน้าจอ Migration Manager รอจนกระทั่งทำงานเสร็จสิ้น ไฟล์ที่ย้ายสำเร็จจะอยุ่ใน OneDrive ของท่าน
มาจัดการพื้นที่ใช้งานใน Google Drive กันเถอะ
รวมบัญชีหลักที่ นักศึกษา และ บุคลากร วข.ภูเก็ต ใช้งานได้ (ปี 2022)

Discussion

Leave a Comment