สืบเนื่องจาก Google ได้มีการประกาศจำกัดพื้นที่ Drive ระดับองค์กรเหลือ 100TB ในเดือน กรกฎาคม 2565 และปัจจุบันการใช้งานพื้นที่ของบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต รวมกันเกินข้อจำกัดไปแล้ว

งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยตรวจสอบ และ บริหารพื้นที่ร่วมกัน ด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบสถานะการใช้พื้นของตนเองที่ https://drive.google.com/settings/storage โดยให้แน่ใจว่าได้เข้าใช้ด้วยบัญชีองค์กร passport@phuket.psu.ac.th จากประกาศของทางส่วนกลางที่กำหนดให้บุคลากรใช้พื้นที่ไม่เกิน 80 GB และ นักศึกษาใช้พื้นที่ไม่เกิน 30 GB และจะดำเนินการระงับบัญชีที่ใช้พื้นที่เกิน (Click)
  สำหรับทางวิทยาเขตภูเก็ตที่มีจำนวนผู้ใช้น้อยกว่า ในเบื้องต้นจึงเป็นการขอความร่วมมือ
  – บุคลากรใช้พื้นที่ไม่เกิน 200 GB และ
  – นักศึกษาใช้พื้นที่ไม่เกิน 30 GB
 2. ท่านสามารถตรวจสอบไฟล์ของท่านได้จาก https://drive.google.com/drive/quota โปรแกรมนี้จะแสดงไฟล์ทั้งหมดของท่านโดยเรียงลำดับตามขนาดไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
 3. กรณีที่ท่านประสงค์ย้ายไฟล์ออกจากบัญชี Google
  1. ในช่วงแรก ท่านสามาถย้ายไฟล์ไปยัง Shared Drive ของ Google ได้ อ่านเพิ่มเติม https://km.phuket.psu.ac.th/archives/6171 
  2. ย้ายไฟล์ไปยัง Google Drive ในระดับมหาวิทยาลัยฯ โดย Login Gmail หรือ Drive ด้วย passport@psu.ac.th (https://gmail.psu.ac.th) ทั้งนี้ต้องใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของส่วนกลาง
  3. ย้ายไฟล์ไปยัง Microsoft 365: OneDrive (@email.psu.ac.th) ด้วย Mover.IO (https://km.phuket.psu.ac.th/archives/6802)

 

Google ได้ปล่อยเครื่องมือสำหรับจำกัดพื้นที่ใช้งานใน Workspace มาแล้ว

 

จากการทดสอบการตั้งค่า User storage limit ภายใต้ หน่วยงานทดสอบ ด้วยการจำกัดขนาดพื้นที่ขนาด 5MB ต่อบัญชี (การปรับค่าใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง จึงจะมีผลต่อผู้ใช้งาน) เมื่อ User ที่สังกัดภายใต้ หน่วยงานทดสอบ ใช้พื้นที่เกินข้อกำหนด หรือมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับไฟล์ใหม่ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือน Your storage is full ส่งผลให้ ไม่สามารถนำเข้า สร้างไฟล์ใหม่ลงไปได้ การแก้ไขไฟล์ยังสามารถทำได้ แต่ไม่ยืนยันได้ชัดเจนว่าจะแก้ไขไปได้นานเท่าไหร่ อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ What happens when users go over storage limits ในลิงค์ https://support.google.com/a/answer/12002975?hl=en&ref_topic=12005618)

Google Admin: Alert Center
การย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover

Leave a Comment