ระบบหลังบ้านของ Google มี Rules ที่เปรียบเสมือนเป็นเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบหรือดักจับความผิดปรกติต่าง ๆ

โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดำเนินการ เปิด-ปิด การใช้ Rules ต่างๆ ได้ที่เมนู Google Admin > Rules

เมื่อระบบตรวจพบการใช้งานหรือข้อความในจดหมายที่มีความเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยตาม Rules ที่เปิดใช้งาน ระบบจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังได้รับการแจ้งเตือนที่เป็นผลจากการรายงานของผู้ใช้ในองค์กรอีกด้วย เช่น Report spam หรือ Report phishing

การแจ้งเตือนต่าง ๆ จะปรากฎเป็นรายการแจ้งเตือนที่หน้า Google Admin > Alert Center ด้วย เนื่องด้วยการแจ้งเตือนปัญหามีหลายประเด็น ผู้ดูแลระบบสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

https://support.google.com/a/answer/9104586

 

Headless CMS with WordPress
มาจัดการพื้นที่ใช้งานใน Google Drive กันเถอะ

Discussion

Leave a Comment