สืบเนื่องจาก Google Inc. ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud สำหรับสถานศึกษา ทางผู้ดูแลระบบจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทุกท่านให้สอดคล้องกับนโนบายจากทาง Google Inc. โดยจัดสรรพื้นที่สำหรับบุคลากร 200GB/บัญชี และสำหรับนักศึกษา 30GB/บัญชี ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการย้ายข้อมูลจาก My Drive ส่วนตัวในบัญชี ไปเก็บยัง Shared Drives องค์กร เพื่อช่วยลดการใช้พื้นที่สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานเก็บข้อมูลใน My Drive เกินโควต้าที่กำหนดไว้ “โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Shared Drives จะไม่ถูกนับรวมการใช้พื้นที่ใน My Drive ส่วนตัว” ณ ปัจจุบัน Google Inc. ยังไม่มีนโยบายการจำกัดการใช้พื้นที่ใน Shared Drives 
        ณ ปัจจุบันผู้ใช้ทุกท่านสามารถย้ายข้อมูลจาก My Drives ไปยัง Shared Drives ได้ทันที เพียงเลือกโฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่ต้องการย้ายจาก My Drives ไปยัง Shared Drives วิธีการย้ายสามารถทำได้ง่ายๆเพียง ใช้วิธีลากและปล่อย (Drag and Drop) ได้เลย 

       
        หรืออีกวิธีสามารถทำได้โดย เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน My Drive ที่ต้องการย้าย จากนั้นคลิกขวาและเลือก Move To และเลือก Shared Drives ปลายทางที่ต้องการย้ายไป

***ไฟล์ที่อยู่ใน Shared Drives จะสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกที่อยู่ใน Shared Drives ทุกท่าน สิทธิจะแตกต่างจาก My Drives ที่เจ้าของไฟล์สามารถกำหนดการเข้าถึงไฟล์ได้

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

เช็คชื่อผู้เรียนออนไลน์ด้วย Zoom
ใช้งาน Google Sheets แบบ Offline แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต