ณ ปัจจุบันผู้ใช้ทุกท่านสามารถย้ายข้อมูลจาก My Drives ไปยัง Shared Drives ได้ทันที เพียงเลือกโฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่ต้องการย้ายจาก My Drives ไปยัง Shared Drives วิธีการย้ายสามารถทำได้ง่ายๆเพียง ใช้วิธีลากและปล่อย (Drag and Drop) ได้เลย