เชื่อว่าอาจารย์หลายท่านได้ใช้โปรแกรมจัดประชุมออนไลน์อย่าง Zoom นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการเช็คชื่อผู้เข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ด้วยรายงานผู้เข้าร่วมประชุม ( Zoom Report)
      Zoom จะทำการเก็บข้อมูลรายการประชุมต่างๆไว้ในระบบ เพื่อให้เจ้าของบัญชีสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นรวมถึงข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งข้อมูลส่วนนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเช็คชื่อผู้เรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้จะแสดงถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในรายการประชุม 
วิธีการดึงรายงานผู้เข้าร่วมประชุมจากระบบ Zoom มีดังนี้


1. Log in เข้าใช้งาน Zoom ผ่านเว็บไซต์ https://zoom.us


2. ไปที่เมนู Reports เลือก Usage Reports และเลือก Usage ดังขั้นตอนดังรูป

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหารายการประชุมตรงส่วนปฎิทิน และกดปุ่ม ค้นหา 

4. เมื่อพบรายการประชุมที่ต้องการข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว กดเลือกที่ตัวเลขจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของรายการนั้นๆ 

5. จากนั้นที่หน้าจอ Meeting Participants กดเลือกที่ตัวเลือก Export with meeting data เพื่อให้แสดงข้อมูลรายการประชุมนั้นๆรวมอยู่ในไฟล์ที่กำลังจะดึงข้อมูลออกมา และกดเลือกที่ตัวเลือก Show unique users เพื่อแสดงข้อมูลชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในรายการประชุม 

6. จากนั้นกด Export จะได้ไฟล์รายงาน นามสกุลไฟล์ csv

7. เมื่อเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จะพบข้อมูลต่างๆ เช่น ที่คอลัมภ์ Name (Original Name) แสดงถึงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, User Email แสดงบัญชีอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม, Total Duration แสดงถึงระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในรายการประชุม ฯลฯ
ข้อมูลเพียง 3 คอลัมภ์นี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการเช็คชื่อผู้เข้าเรียนออนไลน์ได้
***การกำหนดรูปแบบการตั้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเช็คชื่อมากขึ้น 
 

***สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (guest) เปิดใช้บัญชี Zoom จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถ Log in เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ zoom ได้ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดยหากมีบัญชี gmail อยู่แล้ว สามารถสมัครสมาชิก zoom ด้วยบัญชี gmail ได้ทันที

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีแปลงไฟล์ Word เป็น PDF แบบให้อ่านอย่างเดียว
ย้ายข้อมูลจาก My Drive ส่วนตัวไป Shared Drives ลดการใช้พื้นที่ในบัญชี

Leave a Comment