เชื่อว่าอาจารย์หลายท่านได้ใช้โปรแกรมจัดประชุมออนไลน์อย่าง Zoom นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการเช็คชื่อผู้เข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ด้วยรายงานผู้เข้าร่วมประชุม ( Zoom Report)