ม.อ. มีบัญชีสำหรับเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ให้กับ นักศึกษา และ บุคลากร ใช้มากมาย ในบทความมี 5 บัญชีหลักที่จะมาแนะนำกัน โดยบัญชีที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ของคน ม.อ. คือ PSU Passport ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ลำดับต่อมา คือ Gmail@Phuket ที่สมาชิก วข.ภูเก็ต ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและติดต่อสื่อสารกัน กรณีที่ต้องการสื่อสารกับบุคคลภายนอกยังสามารถเลือกใช้บัญชี username@psu.ac.th แทนได้ด้วย สำหรับบัญชี 2 ลำดับหลังสุดอาจไม่นิยมใช้ในการสื่อสารเท่าไหร่นัก แต่ก็มีบริการที่น่าสนในจาก Google และ Microsoft ให้ใช้อีกเพียบ

AccountSystemDescriptionLogin with
usernamePSU Passportใช้สำหรับเข้าถึงเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหวิทยาลัยฯ/วิทยาเขตPSU Passport
username@phuket.psu.ac.thGoogle Workspace (PSU Phuket)Gmail, Drive, Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Site, etc.Your Password
username@psu.ac.thPSU WebmailEmail PSU Passport
username@g.psu.ac.th
username@in.psu.ac.th
Google Workspace (PSU)Gmail, Drive, Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Site, etc. PSU Passport
username@email.psu.ac.thMicrosoft 365 (PSU)Mail, OneDrive, Office, SharePoint, Teams, PowerBI (free), Azure, etc. PSU Passport (ใช้ @email แทน @psu)

เมื่อพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DiiS)
    • WebSite (https://diis.psu.ac.th/)
    • Facebook (https://www.facebook.com/PSUDIIS)
  • IT@PHUKET
    • Email (it@phuket.psu.ac.th)
    • Facebook (https://www.facebook.com/psuphuketit)
การย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover
การเพิ่มเนื้อที่ Root file system ของ Ubuntu บน VM (vSphere)

Leave a Comment