บันทึกนี้เป็นการทดลองติดตั้งใช้งาน Nagios บน Docker for Microsoft Windows ผ่านการใช้ image ของ Jasonrivers ณ วันที่ทำเอกสารมีการ Pulls ไปแล้ว 5M+

ติดตั้ง

เครื่องที่ได้ติดตั้ง docker ไว้แล้ว พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อโหลด image มาใช้งาน

docker pull jasonrivers/nagios:latest

ทดสอบเบื้องต้น

เปิดการทำงาน image jasonrivers/nagios โดยตั้งชื่อ container ว่า nagios_test ไว้ก่อน

docker run --name nagios_test -p 0.0.0.0:8080:80 jasonrivers/nagios:latest

หลังจากเปิดระบบเรียบร้อย อาจดูผ่าน docker desktop หรือ docker ps ให้เปิด browser แล้วไปที่ url http://localhost:8080/ ควรพบ pop up dialog สำหรับป้อน Username และ Password โดยครั้งแรกให้ใส่ nagiosadmin / nagios

เนื่องจาก image มีเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการแก้ไขไฟล์ แนะนำให้ติดตั้ง editor ไว้ด้วย

docker exec -it nagios_test bash
apt-get update
apt-get install nano

เตรียม Configuration files

ในส่วนนี้จะเป็นการสำเนาไฟล์ตั้งค่าต่าง ๆ ออกมาจาก container ยัง host ที่เป็น Windows เพื่อเป็นสำเนา และง่ายต่อการแก้ไข ในกิจกรรมนี้จะเป็นการทำงานที่ d:/docker

d:
mkdir docker
cd docker
mkdir nagios_jasonrivers
cd nagios_jasonrivers
mkdir nagios
mkdir Custom-Nagios-Plugins

docker cp nagios_test:/opt/nagios/etc d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios
docker cp nagios_test:/opt/nagios/var d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios
docker cp nagios_test:/opt/Custom-Nagios-Plugins d:/docker/nagios_jasonrivers/

#ในส่วนนี้ยังไม่ใช้งาน
#docker cp nagios_test:/opt/nagiosgraph/var d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios
#docker cp nagios_test:/opt/nagiosgraph/etc d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios

การตั้งค่าเบื้องต้นที่ได้รับคำแนะนำและจำเป็นต้องทำ

  • แก้ไขข้อมูลติดต่อ ที่ไฟล์ d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios/etc/objects/contacts.cfg
  • ลบ comment # หน้าบรรทัด cfg_dir=/opt/nagios/etc/servers ในไฟล์ d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios/etc/nagios.cfg
  • สร้าง folder ชื่อ servers สำหรับเก็บไฟล์ config การ monitor ระบบต่าง ๆ ที่ d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios/etc/
  • เตรียมไฟล์ xxx.cfg และกำหนดค่าการ Monitor Servers และ Services ตามคู่มือของ Nagios หรือ ดูตัวอย่างได้จาก d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios/etc/objects/localhost.cfg เป็นต้น

เปิดการทำงานระบบ

ปิดการทำงาน container เดิม และเปิดการทำงาน container ใหม่ในชื่อ nagios4 โดยจะใช้ไฟล์ configurations ต่าง ๆ จาก host

docker stop nagios_test
docker run --name nagios4 -v d:/docker/nagios_jasonrivers/nagios/etc:/opt/nagios/etc/ -v d:/docker/nagios_jasonrivers/Custom-Nagios-Plugins:/opt/Custom-Nagios-Plugins -p 0.0.0.0:8080:80 jasonrivers/nagios:latest

เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ Nagios

ก่อนการใช้งานจริง แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก่อน ด้วยการกำหนดค่าใหม่ที่ {new password}

docker exec -it nagios4 bash
htpasswd -c -b /opt/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin {new password}

ศึกษาเพิ่มเติม

รวมบัญชีหลักที่ นักศึกษา และ บุคลากร วข.ภูเก็ต ใช้งานได้ (ปี 2023)
บันทึกการทำ SSO กับระบบ PSUSSO (Authentik)

Leave a Comment