เชื่อว่าบางท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องส่งอีเมล์นอกเวลางาน แต่ก็เกรงใจคนรับ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการตั้งส่งอีเมล์ล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้งาน Outlook วิธีการตั้งส่งอีเมล์ล่วงหน้าสามารถทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้
ที่หน้าต่างเขียนอีเมล์ ข้างๆปุ่มส่ง (Send) พบลูกศรเล็กปรากฎอยู่ ให้คลิ๊กเลือกที่ลูกศรเล็กๆข้างปุ่ม ดังรูป

จะเข้าสู่หน้าต่างตั้งวันที่และเวลา สำหรับกำหนดส่งอีเมล์ สามารถเลือก วันที่และกำหนดเวลาได้ตรงช่องเวลาด้านล่างดังรูป เมื่อกำหนดวันที่ และเวลาเรียบร้อย กดปุ่มส่งตามปกติได้เลย

อีเมล์ที่ถูกตั้งเวลาส่งแล้วจะถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายร่าง (Drafts) หากต้องการแก้ไข ปรับเปลี่ยนเวลาเพิ่มเติมอย่างไร สามารถเลือกที่อีเมล์นั้นๆ และเลือกยกเลิกการส่ง (Cancel Send) ระบบจะนำกลับมายังหน้าเขียนจดหมาย ก็จะสามารถแก้ไข และตั้งเวลาส่งใหม่ได้อีกครั้ง

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

แปลเอกสารง่ายๆ ด้วย Google Translate
ดาวน์โหลดข้อมูลในบัญชี Google ด้วยตนเองง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

Leave a Comment