วิธีนี้เป็นการตั้งค่าการมอบสิทธิ์์ให้ผู้อื่ืนสามารถเข้ามาอ่านอีเมล์, ส่งอีเมล์, ลบอีเมล์ และตอบอีเมล์จากในบัญชีเราได้ เปรียบเสมือนเจ้าของบัญชี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ผู้มอบสิทธิ์และไม่สามารถแชทกับคนอื่นแทนเจ้าของบัญชีได้เท่านั้น

สิ่งที่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์์สามารถทำได้ มีดังนี้

– ส่งหรือตอบกลับอีเมล์ที่ส่งถึงเจ้าของบัญชี เมื่อส่งข้อความ ระบบจะแสดงที่อยู่อีเมล์ของบุคคลเหล่านี้ เช่น ผู้ส่งจะแสดงว่า “ส่งโดย chayatorn.w@phuket.psu.ac.th”
– อ่านข้อความที่ส่งถึงในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี
– ลบข้อความที่ส่งถึงในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี
– จัดการรายชื่อติดต่อในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี

สิ่งที่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถได้ มีดังนี้

– แชทกับคนอื่นแทนเจ้าของบัญชี
– เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี

วิธีการตั้งค่ามอบสิทธิ์มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปยังปุ่มการตั้งค่าบัญชีอีเมล์ ที่มุมขวาบนของหน้าจอดังรูป

2. คลิกเลืิอกที่เมนูการตั้งค่า ดังรูป

3. ที่หน้าจอการตั้งค่า คลิกที่หัวข้อ บัญชี ดังรูป

4. คลิกที่หัวข้อ เพิ่มบัญชีอื่น ดังรูป

5. ที่หน้าจอ อนุญาตให้เข้าถึงบัญชีคุณ ตรงช่องว่างป้อนอีเมล์ของผู้ที่ต้องการอนุญาตให้เข้ามายังบัญชีเราได้ ดังรูป

6. คลิกที่ปุ่มขั้นตอนต่อไป

7. ที่หน้าจอ คุณแน่ใจไหม คลิกที่ปุ่ม ส่งอีเมล์เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึง ดังรูป

8. มีอีเมล์จากระบบแจ้งไปยังผู้ที่เรามอบสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีให้ จากนั้นเปิดอีเมล์และ คลิกที่ลิ้งค์ยอมรับคำขอนี้ ดังรูป

9. คลิกที่ปุ่มยืนยันอีกครั้ง

10. หลังจากยืนยันเรียบร้อยแล้ว บัญชีผู้มอบสิทธิ์จะปรากฎให้เลือกใช้งาน สามารถเลือกสลับใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง login ดังรูป ขอสังเกตุหลังชื่อบัญชีจะปรากฎข้อความภายในวงเล็บ delegated อยู่ ดังรูป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์แทนเราในนามเราได้แล้วครับ สำหรับในโอกาสที่เราไม่ได้มาปฏิบัติงาน ก็สามารถมอบหมายให้คนที่เราต้องการมาตอบและส่งอีเมล์แทนเราได้แล้วครับ

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

คลิ๊กขวา ให้ ไว ให้ ไว
ส่งอีเมล์จากที่อยู่อื่นหรือชื่อแทน

Leave a Comment