Tag: email delegation

ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีอีเมล์เรา, อ่านและส่งจดหมายแทนเรา เมื่อเราไม่อยู่

ท่านสามารถให้สิทธิ์ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีอีเมล์ของท่านได้โดยเพิ่มผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ โดยผู้ที่ได้รับมองสิทธินี้จะสามารถอ่าน และส่งข้อความในนามท่านแทนท่านได้วิธีการตั้งค่ามีดังนี้1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์ ***ไม่สามารถเพิ่มผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ผ่านแอปได้ ต้องตั้งค่าผ่านเว็บบราวเซอร์เท่านั้น2. คลิกปุ่มการตั้งค่า (รูปเฟือง) ที่มุมขวาบนหน้าจอ3. คลิกเมนูการตั้งค่า

มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาส่งและตอบอีเมล์แทนเราด้วยวิธีการง่ายๆ

วิธีนี้เป็นการตั้งค่าการมอบสิทธิ์์ให้ผู้อื่ืนสามารถเข้ามาอ่านอีเมล์, ส่งอีเมล์, ลบอีเมล์ และตอบอีเมล์จากในบัญชีเราได้ เปรียบเสมือนเจ้าของบัญชี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ผู้มอบสิทธิ์และไม่สามารถแชทกับคนอื่นแทนเจ้าของบัญชีได้เท่านั้น สิ่งที่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์์สามารถทำได้ มีดังนี้ – ส่งหรือตอบกลับอีเมล์ที่ส่งถึงเจ้าของบัญชี เมื่อส่งข้อความ ระบบจะแสดงที่อยู่อีเมล์ของบุคคลเหล่านี้ เช่น ผู้ส่งจะแสดงว่า “ส่งโดย chayatorn.w@phuket.psu.ac.th” – อ่านข้อความที่ส่งถึงในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี – ลบข้อความที่ส่งถึงในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี – จัดการรายชื่อติดต่อในบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี สิ่งที่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถได้ มีดังนี้ – แชทกับคนอื่นแทนเจ้าของบัญชี – เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์ของเจ้าของบัญชี วิธีการตั้งค่ามอบสิทธิ์มีขั้นตอนดังนี้ 1.. read more…