ในบทความนี้ผู้เขียนมีวิธีสร้างกิจกรรมใน Google Calendar จากอีเมล์โดยตรงได้เลย ช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งเตือนหรือทำนัดหมายต่างๆ โดยรายละเอียดบางส่วนในกิจกรรมจะถูกดึงมาจากอีเมล์โดยอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น 
วิธีสร้างกิจกรรมจากในอีเมล์สามารถทำได้ง่ายๆเพียง เปิดอ่านอีเมล์นั้นๆ และเลือกที่ปุ่มตัวเลือกจดหมาย ดังรูป จากนั้นเลือก สร้างกิจกรรม ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง
หลังจากกดเลือกเมนูสร้างกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จะเข้ามายังหน้าจอ Google Calendar พบว่า ชื่อกิจกรรม รวมถึงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรมบางส่วน จะถูกดึงมาจากผู้รับอีเมล์ฉบับนั้นและถูกเพิ่มในกิจกรรมให้โดยอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกโดยผู้สร้างกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม, เพิ่มรายละเอียดใหม่อีกครั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ดังรูป
ผู้เขียนหวังว่าผู้ใช้จะลองนำไปประยุกต์ใช้กับงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างกิจกรรมเพื่อทำนัดหมายต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอบคุณครับ

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

มีเรื่องมาเล่า [Microsof Excel]
แปลเอกสารง่ายๆ ด้วย Google Translate

Leave a Comment