ในบทความนี้ผู้เขียนมีวิธีสร้างกิจกรรมใน Google Calendar จากอีเมล์โดยตรงได้เลย ช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งเตือนหรือทำนัดหมายต่างๆ โดยรายละเอียดบางส่วนในกิจกรรมจะถูกดึงมาจากอีเมล์โดยอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น 
วิธีสร้างกิจกรรมจากในอีเมล์สามารถทำได้ง่ายๆ