ตั้งเวลาส่งอีเมล์ ตามที่ต้องการสามารถทำได้โดย คลิ๊กเลือกที่ข้างปุ่มส่งดังรูป จากนั้นเลืกกำหนดเวลาส่ง

ที่หน้าจอ กำหนดเวลาส่ง คลิ๊กเลือกวันที่และเวลา

ที่หน้าจอเลือกวันที่และเวลา ตั้งวัน และเวลาที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กปุ่มเลือกกำหนดเวลาส่ง

ตั้งเวลาส่งเรียบร้อยแล้วอีเมล์นั้นจะถูกย้ายมาอยู่ในกล่อง ตามกำหนดการ และรอเวลาส่ง เมื่อส่งแล้วจะถูกย้ายไปอยู่ในกล่อง ส่งแล้ว

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

HTML required readonly input in form
ฐานข้อมูลOnline II

Discussion

Leave a Comment