ฟอร์มที่ทำ จะมีข้อมูลที่จะเลือกจากปฏิทิน แล้วให้แสดงใน input ที่เป็น text โดยไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเลือกจากปุ่มปฏิทินอย่างเดียว ตามรูป

code ที่เขียนก็จะเป็น

<input name=”name” type=”text” class=”form-control” id=”id”  data-select=”datepicker” placeholder=”กรุณากดปุ่มเพื่อเลือกจากปฏิทิน” required readonly”>
 
ซึ่ง readonly กับ required  ถ้าใช้ร่วมกัน คำสั่ง required  จะไม่ทำงาน เพราะว่าการใช้ readonly จะแอบเก็บ value ของมันไว้อยู่ 
 
เลยต้องเปลี่ยนวิธี โดยใช้คำสั่ง onkeypress=”return false; ” มาใช้แทน readonly ก็จะได้ code ออกมาดังนี้ 
 
<input name=”name” type=”text” class=”form-control” id=”id”  data-select=”datepicker” placeholder=”กรุณากดปุ่มเพื่อเลือกจากปฏิทิน” required onkeypress=”return false;”>
 
เมื่อเรียกใช้งานก็จะได้ตามที่ต้องการคือ input ที่เป็น text ไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเลือกจากปุ่มปฏิทิน ก็จะได้ตามรูป
 
 
การใส่ค่าสีใน HTML
ตั้งเวลาส่งอีเมล์ล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้ Gmail

Leave a Comment