HTML required readonly input in form

ฟอร์มที่ทำ จะมีข้อมูลที่จะเลือกจากปฏิทิน แล้วให้แสดงใน input ที่เป็น text โดยไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเลือกจากปุ่มปฏิทินอย่างเดียว ตามรูป code ที่เขียนก็จะเป็น <input name=”name” type=”text” class=”form-control” id=”id”  data-select=”datepicker” placeholder=”กรุณากดปุ่มเพื่อเลือกจากปฏิทิน” required readonly”>   ซึ่ง readonly กับ required  ถ้าใช้ร่วมกัน คำสั่ง required  จะไม่ทำงาน เพราะว่าการใช้ readonly. read more…

php ติดต่อ oracle ด้วย oci

1.ให้ทำการ download package ที่ต้องใช้โดยเข้าไปที่ https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/downloads.html  ให้ทำการเลือกว่าจะโหลดแบบ 64bit หรือ 32bit(ให้ตรงกับ window วิธีการดูว่าจะใช้แบบไหน ให้เข้าไปที่ http://localhost/dashboard/phpinfo.php โดยให้ไปดูที่หัวข้อ Architecture  2.ทำการโหลด 2 ไฟล์หลักคือ instantclient basic และ instantclient SDK ส่วนวิธีดูว่าจะโหลดเวอร์ชั่นไหนให้ดูที่ http://localhost/dashboard/phpinfo.php หัวข้อ Configure Command จะมี คือว่า. read more…

SQL Server กำหนด job ให้ทำตาม Schedules

การกำหนด job ในรูปแบบคำสั่ง SQL ให้ทำตามวันเวลาที่กำหนด มีวิธีการดังนี้ 1.ให้ ไปสร้าง Job โดย ไปที่ SQL Server Agent โดยคลิกขวา แล้วเลือก New Job 2.ตั้งชื่อ job แล้วไปที่ Step 3.เมื่ออยู่ที่เมนู Steps ให้ไปกด New เพื่อที่จะสร้างคำสั่ง 4.ให้ทำการตั้งชื่อ Step เลือก. read more…

MySQL วิธีตั้ง event scheduler

จากการที่ระบบมีกำหนดเปิดระบบและปิดระบบ จึงได้ใช้วิธีตั้ง event ตามวันเวลาที่กำหนดให้ทำตามคิวรี่ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งวิธีทำจะมีตามนี้ 1. เข้า MySQL ให้ทำการเปิด Event โดยรันคำสั่ง SET GLOBAL event_scheduler=”ON” 2. ให้ Refresh Page เพื่อให้เมนู Events แสดงขึ้นมา หลังจากนั้นให้ไปที่ database ที่ต้องการ set event 3. ให้กดที่เมนู Add event. read more…

วิธีการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล phpMyAdmin มาในรูปแบบ Excel

วิธีการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล phpMyAdmin มาในรูปแบบ Excel

1.ให้ไปที่ Menu Export

2.ในส่วนของ Export method: ให้เลือก Custom – display all possible option

3.ในส่วนของ Format ให้เลือก OpenDocument Spreadsheet

4.ในส่วนของ Rows ถ้าต้องการเลือกข้อมูลทุกแถวให้เลือก Dump all rows หรือเลือกบางแถวให้เลือก Dump some row(s)

การทำ URL Rewrite บน IIS

สืบเนื่องจากลง Certificate ในเครื่อง Window Server ต้องทำ URL Rewrite เพื่อให้ Page Redirect ไปยัง HPPTS  และยังต้องรับรองการทำงานผ่าน Local host ด้วย จึงได้หาวิธีการใช้งานดังนี้ เข้า IIS เลือก site ที่ต้องการตั้งค่า เข้าเมนู URL Rewrite ให้เลือก Add Rule เลือกเป็น. read more…

ปัญหาเพิ่ม Certificate บน IIS8.5 Window Server

มาแบ่งปันปัญหาที่พบเจอระหว่างการทำงาน ในการติดตั้ง Certificate ใน window server 2012 R2 ที่ IIS(Version8.5) เมื่อวันที่ 6/3/2561 พบเจอปัญหาการนำเข้า Certificate แล้วไม่ปรากฎรายการ certificate จากขั้นตอน  completing certificate request บน IIS สืบเนื่องมาจากได้ไฟล์ติดตั้งมาจากทางวิทยาเขตหาดใหญ่ ก็ได้ทำการติดตั้ง ติดตั้งได้สำเร็จแต่เมื่อกดรีเฟรชหรือกดไปเมนูอื่น Certificate ที่ได้ทำการเพิ่มจะหายไป จึงทำได้การหาสาเหตุ พบเจอว่า Certificates. read more…

แก้เรื่องภาษาต่างดาวจากการดึงข้อมูลฐาน Oracle

จากประสบการณ์ที่พบเจอ ต้องทำการติดตั้ง Microsoft Access 2016 ให้สามารถติดต่อฐานข้อมูล Oracle ซึ่งได้เจอปัญหาคือเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาพบเจอว่าบางตารางสามารถอ่านภาษาไทยได้ บางตารางไม่สามารถอ่านได้จะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยกลับหัว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ 1.ให้เข้าที่ RUN หรือกดปุ่ม ctrl+R 2. พิมพ์ regedit แล้วกด OK 3.ให้ไปที่เมนู Edit —> Find 4.ใส่คำค้นหาว่า NLS_LANG ทำการกด Find Next 5.จะเจอ NLS_LANG ที่อยู่ภายใต้. read more…

ประโยชน์ของการตั้งค่า Save AutoRecover ใน Excel

เนื่องด้วยจากประสบการณ์เจอผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาการทำงานในโปรแกรม Excel แล้วเครื่องคอมค้างในขณะทำงาน ทำให้งานที่ทำไปก่อนหน้านี้ไม่ได้บันทึกลงไป ต้องมาทำใหม่ ซึ่งสามารถป้องกันด้วยการตั้งค่า Save AutoRecover ในโปรแกรม Excel ได้ดังนี้ 1.เปิดโปรแกรม Excel(ในตัวอย่างภาพจะเป็นเวอร์ชั่น 2013) ไปที่แท็บไฟล์ เลือก Option 2.จะขึ้นหน้าจอ Excel Option ขึ้นมาให้ไปที่แท็บ Save 3.โดยให้ตั้งค่าตามรูปภาพ ให้ติ๊กถูก ที่ Save AutoRecover ให้แก้จาก 10 นาที เป็น 1. read more…

Author avatar