วิธีการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล phpMyAdmin มาในรูปแบบ Excel


1.ให้ไปที่ Menu Export


2.ในส่วนของ Export method: ให้เลือก Custom – display all possible option


3.ในส่วนของ Format ให้เลือก OpenDocument Spreadsheet


4.ในส่วนของ Rows ถ้าต้องการเลือกข้อมูลทุกแถวให้เลือก Dump all rows หรือเลือกบางแถวให้เลือก Dump some row(s)


5.ในส่วนของ Output ให้เลือกตามค่าเดิม
6.ในส่วน Format-specific option ให้ติ๊กถูกช่อง Put Columns names in the first row เพื่อที่จะได้หัวคอลัมน์


7.กด Go ก็จะได้ข้อมูลดาวน์โหลดลงเครื่องทันที

7 โปรแกรมทำ Flowchart ฟรี ที่น่าดาวน์โหลดมาใช้
ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีอีเมล์เรา, อ่านและส่งจดหมายแทนเรา เมื่อเราไม่อยู่

Discussion

Leave a Comment