ในการ import oracle table to sql server database โดยเครื่องมือที่ผู้เขียนใช้คือ SQL Server 2017 Import and Export Data(64-bit)  หรือใครใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่าก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าโปรแกรม

2.ให้กด next

3.ให้เลือก Oracle Provider for OLE DB(เครื่องServer ต้องติดตั้งมาก่อนถึงจะใช้งานได้) แล้วกด Properties

4.ใส่ค่า Data Source ใส่ Username และ Password แล้วติ๊ก Allow saving password ตามภาพ แล้วกด OK แล้วกด Next

5.เลือก Destination เป็น .net Framework Data Provider for SqlServer ให้ใส่ค่า ConnectionString ของ Database Sqlserver  โดยผู้เขียน copy ค่ามาจาก webconfig ก็ใช้ได้เลย เช่น Data Source=****;Initial Catalog=****;User ID=****;Password=**** เป็นต้น เมื่อกำหนดเสร็จให้กด Next 

6.ให้เลืก copy data from one or more table or views

7.ให้เลือก table หรือ view ที่ต้องการ แล้วทำการกด next

8.ตรวจสอบในส่วน Data type mapping โดย default ก็กด Next ได้เลย

9.จะเจอหน้าสรุปและยืนยันอีกทีให้ทำการกด finish

10.โปรแกรมจะทำการ Import ข้อมูลมายัง sql server โดยใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูลที่เลือก เมื่อเสร็จสิ้นให้ทำการกด Ok เป็นอันจบขั้นตอน

บันทึกวีดีโอการประชุมด้วย Google Meet
การปรับแต่ง PostGrid ให้แสดงข้อมูลใน Excerpt

Discussion

Leave a Comment