ขั้นตอนการปรับแต่งเนื้อหาเกริ่นข่าวแต่ละข่าวในส่วนของ PSU Phuket Highlights โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

  • หลังจาก Login เข้ามาสู่ Dash board ของระบบแล้วนั้นให้เลือกเมนู Post grid
  • เลือก post grid ชื่อ Highlights_Homepage จากนั้นคลิก Edit
  • Tab Layout เลือก Edit ในส่วนของ Content Layout 
  • คลิกหัวข้อ excerpt  เพื่อกำหนดให้แสดงผล excerpt ของ post
  • กำหนดรูปแบบการแสดงผลตามที่ต้องการ
  • จากนั้นกดปุ่ม save changes
import oracle table to sql server database
แชร์จอมือถือเข้าคอมพิวเตอร์ด้วย ApowerMirror

Discussion

Leave a Comment