การกำหนด job ในรูปแบบคำสั่ง SQL ให้ทำตามวันเวลาที่กำหนด มีวิธีการดังนี้

1.ให้ ไปสร้าง Job โดย ไปที่ SQL Server Agent โดยคลิกขวา แล้วเลือก New Job

2.ตั้งชื่อ job แล้วไปที่ Step

3.เมื่ออยู่ที่เมนู Steps ให้ไปกด New เพื่อที่จะสร้างคำสั่ง

4.ให้ทำการตั้งชื่อ Step เลือก database ที่จะใช้คำสั่ง ใส่คำสั่งที่ช่อง Command(ตัวอย่างคำสั่งตามรูป) เมื่อเสร็จให้กด OK

5.ให้ไปที่เมนู Schedules แล้วกด New หรือถ้ามี Schedule ที่สร้างไว้แล้วให้กด Pick

6. เมื่อเข้าหน้าจอ New Job Schedule ให้ตั้งชื่อ แล้วเลือก schedule type เป็น One time(ผู้เขียนต้องการใช้งานครั้งเดียว) แล้วกำหนด date กำหนด Time เมื่อเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม OK 2 ครั้ง เป็นอั้นเสร็จเรียบร้อย

MySQL วิธีตั้ง event scheduler
ProxyPass Apache #กันลืม

Leave a Comment