ขณะนี้ทุกท่านสามารถทดลองใช้งานอีเมล์วิทยาเขตเวอร์ชั่นใหม่ได้แล้ว โดย คลิกเลือกที่ปุ่มตั้งค่า (รูปเฟืองมุมขวาบนหน้าจอ) และเลือกที่เมนู “Try the new Prince of Songkla University, Phuket Campus Mail” 

และ หากต้องการย้อยกลับมาใช้เวอร์ชั่นเดิม สามารถทำได้โดย คลิกเลือกที่ปุ่มตั้งค่า (รูปเฟืองมุมขวาบนหน้าจอ) และเลือกที่เมนู “Go back to classic Prince of Songkla University, Phuket Campus Mail” ดังรูปแสดงขั้นตอนด่านล่างที่แนบมานี้ครับ

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

การพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร จาก Google form
"นวดบำบัด" ด้วยตัวเอง ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม

Leave a Comment