(หลังจากสมัคร ผ่าน Google form แล้วผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้)

 1. สร้าง Google form รับสมัคร
 2. สร้าง Google Doc ตามแบบฟอร์มที่ต้องการพิมพ์ออกมา
 3. เพิ่ม ส่วนเสริม “form publisher”
  จาก Google form ที่สร้างไว้ เลือก > ส่วนเสริม > ค้นหา form publisher > ติดตั้ง

 4. เริ่มใช้งาน form publisher
  จาก Google form ที่สร้างไว้ เลือก form publisher > Get started
   
 5. เลือก Docs > คลิกรูปปากกา ค้นหา Google Doc ที่สร้างไว้
   
 6. ใน Google Form > เลือก “การตอบกลับ” สร้าง sheet
 7. ใน Google Doc ที่สร้างไว้ พิมพ์ <<หัวข้อ>> เช่น <<TEST DATE>>
 8. ใน Google Form เลือก “Markers Detection”
 9. กด Next > ติ๊ก “Save generated file URL” > กด Next
 10. ติ๊ก “Keep a copy on drive” > กด Next
 11. ลองส่งใบสมัคร > ไฟล์ใบสมัครจะถูก create เป็น link หลัง ข้อมูลที่ผู้สมัครส่งเข้ามา
รวม 12 ไม้มงคลประจำราศีเกิด ปลูกหน้าโต๊ะทำงานได้ ช่วยให้รุ่งเรือง
วิธีการสลับการใช้งานอีเมล์วิทยาเขตเวอร์ชั่นใหม่/เวอร์ชั่นเดิม

Leave a Comment