CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics & Digitally Signature)

          ว่าด้วยเรื่องของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การลงนามในเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสารที่เป็นแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์เอกสาร Word, Excel, PDF File หรืออื่นๆ เป็นต้น  Electronic Signature คือ การทำสัญลักษณ์ หรือ ลายเซ็น ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการยืนยันหรือลงนามในเอกสาร เช่น รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกปากกาลงในกระดาษแล้วสแกนเป็นแฟ้มข้อมูลรูปภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์, การใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ Stylus หรือ เมาส์ปากกา หรือ อื่นๆ เพื่อเซ็นหรือวาดรูปลายเซ็นลงไปในคอมพิวเตอร์ หรือการพิมพ์ชื่อลงไปด้วยคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังรวมถึงการคลิกยอมรับในแบบฟอร์มต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น “ยอมรับ”, “I Agree” ฯลฯ นั่นหมายถึง Electronic Signature) ซึ่งมีข้อดีคือใช้สัญลักษณ์ หรือรูปภาพลายเซ็นที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้ง่าย ทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของลายเซ็น (ดูรูปลายเซ็น) แต่มีข้อเสีย คือ ถูกคัดลอกจากเอกสารฉบับหนึ่งไปยังอีกฉบับหนึ่งได้ง่าย, ไม่สามารถตรวจจับการแก้ไขเนื้อหา หรือข้อความในเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากการเซ็นได้ […]

ใช้สมาร์ทโฟนเป็นกล้องเว็บแคม บนเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับท่านที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยส่วนมากแล้วจอคอมพิวเตอร์มักไม่มีกล้องเว็บแคมติดมา ยกเว้นจอรุ่นใหม่ๆบางรุ่นที่มีกล้องเว็บแคมติดมาที่จอให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องไปหากล้องเว็บแคมมา ในวันนี้ผู้เขียนจะมานำเสนอวิธีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีกล้องติดอยู่ในเครื่องโทรศัพท์อยู่แล้ว นำมาประยุกต์ใช้งานเป็นกล้องเว็บแคมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์กันครับ

ชวนทำขนมปุ้ยฝ้าย สูตรง่ายๆ ทำกินที่บ้าน

ช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาด ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ผู้เขียนจึงชวนมาทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว คือ การทำขนม ซึ่งจะนำเสนอเมนู ขนมปุยฝ้าย เรามาดูวัตถุดิบที่ต้องใช้กันค่ะ แป้งเค้ก          450 กรัม ผงฟู                2 ช้อนชา น้ำตาลทราย   400 กรัม น้ำเย็น            400 กรัม ไข่ไก่               2 ฟอง เอสพี            […]

การควบคุมหน้าจอผู้เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

โปรแกรม Zoom สามารถส่งคำขอเพื่อควบคุมหน้าจอของผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้ (Request Remote Control) เมื่อคำขอถูกส่งไป ผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่จะต้องตอบรับคำขอก่อนจึงจะสามารถควบคุมหน้าจอผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้

แนะนำการใช้งาน Dual Monitor โปรแกรม Zoom

โดยปกติแล้วโปรแกรม Zoom จะกำหนดว่าเมื่อ Share Screen แล้วจะต้องใช้งานภายใต้หน้าจอที่กำลังแชร์อยู่เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้มีหน้าจอ 2 หน้าจอ สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Dual Monitors ในโปรแกรม Zoom ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้

รวมลิงค์คู่มือและการแนะนำการใช้งาน Cisco Webex เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์

ได้รับสนับสนุนเอกสารคู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting จาก ผศ. ธัชชัย  เอ้งฉวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเอกสารได้แบ่งตามหัวข้อดังนี้ แนะนำวิธีการใช้งาน Webex เบื้องต้น  https://drive.google.com/file/d/1cu_I-6ohDpUFz499N-O8Fm9zigGtekbM/view?usp=sharing   การบันทึกการประชุมบน Webex https://drive.google.com/file/d/15RK35GkPc9Xy7b7EVZrolmCzq1736yAh/view?usp=sharing   การสลับบัญชีใช้บริการ Webex https://drive.google.com/file/d/1wKD1v7Vk0KUvkJ-BH5tyGqIYPvVNzWI1/view?usp=sharing   การจัดไฟล์ Video บันทึกการประชุม https://drive.google.com/file/d/1vdFgc-27qIsBCjQDNBcViT-vf0u3NvoA/view?usp=sharing   เทคนิคการจัดการห้องประชุม Webex https://drive.google.com/file/d/1Id42-5HW6LlPM5xXnjfLX_U7AgsaTlLy/view?usp=sharing   การใช้งาน iPhone/iPad ร่วมกับ Webex https://drive.google.com/file/d/1uRH30DU9fto7VT-MkQt6eo5bUDUZw9Z0/view?usp=sharing   การแชร์ Video ผ่าน Webex https://drive.google.com/file/d/1TJW3s-Q3c7DWCNHi5soa8FSEv4ko-ISG/view?usp=sharing   เทคนิคการจัดการ Alternate Host ใน Webex https://drive.google.com/file/d/1ysDmMOGXF5oE4pqR7soyP45vgRbhnKMx/view?usp=sharing         […]

Share Screen จาก iPhone/iPad มายังโปรแกรม Zoom ในคอมฯง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

ผู้ใช้งานโปรแกรม Zoom สามารถ Share Screen จาก iPhone/iPad มายังโปรแกรม Zoom ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ***ก่อน Share Screen จะต้องให้ iPhone/iPad และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ชื่อเดียวกัน เพื่อให้อยู่ในเครือข่ายวงเดียวกัน จึงจะสามารถ Share Screen ด้วยกันได้ หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกันแล้ว สามารถทำตามวิธีการดังด้านล่างนี้ได้เลย ที่โปรแกรม Zoom เลือก Share Screen ตามปกติ จากนั้นเลือกแชร์จาก iPhone/iPad ดังรูปจากนั้นโปรแกรมจะแสดงขั้นตอนการ Share Screen ดังรูป ที่ iPhone/iPad สไลด์ที่หน้าจอลงมาเพื่อเปิด Control Center และเลือก Screen Mirroring จากนั้น iPhone/iPad แสดงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งภาพหน้าจอไปได้ จากนั้นเลือกเครื่องที่ต้องการส่งภาพหน้าจอไปแสดง ดังรูป ภาพหน้าจอจาก iPhone/iPad […]

How to connect to PSU VPN

Use PSU exclusive resource from outside PSU network by using PSU VPN

How to set permission for using GPS location on your smartphone web browser

Required for using with Work from home attendance

How to use PSU online work attandance: Work at PSU

Requirement:
1.Your device must connect to PSU wired or wireless network only.
2.Access by VPN is not allowed.

How to use PSU online work attandance :Work from home

Requirement:
1.Access by smartphone only.
2.Must allow for requesting to access your GPS location.
3.Access by VPN is not allowed.

แชร์จอมือถือเข้าคอมพิวเตอร์ด้วย ApowerMirror

ApowerMirror คือ หนึ่งในแอพที่มีความสามารถในการเผยแพร่ภาพจากหน้าจอ โทรศัพท์มือถือ, แท๊ปเล็ต Andriod และ iOS มายังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งมีความสามารถในการทำ Screen Mirroring ภาพจากหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือ, แท๊บเล็ต Android และ iOS มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนออนไลน์ ร่วมกับการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting