ระบบชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ (Online Payment) ให้บริการอยู่ที่ URL: https://payment.phuket.psu.ac.th

ปัจจุบันรองรับการให้บริการชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยมีช่องทางการชำระ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) แบบเต็มจำนวน
    • หากต้องการ ผ่อนชำระ 0% 3 เดือน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://payment.phuket.psu.ac.th/faq
  • ชำระค่าธรรมเนียมด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
    • สแกน QR Code ที่มีโลโก้พร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยแอปพลิเคชัน Mobile Banking และดำเนินการชำระค่าขั้นตอนของแอปพลิเคชัน

 

Online Payment System available on URL: https://payment.phuket.psu.ac.th

Support tuition fee payment with 2 payment methods

  • Pay with credit card (Full payment)
  • Pay with QR Code
    • Scan the generated QR Code (PromptPay logo appeared center) with Mobile Banking application, and follow payment steps.

 

PSU-Phuket-Online Payment- Basic User Guides V1.1

 

ลิงค์สำหรับคู่มือ

 

Check List ความปลอดภัยสำหรับ Host ผู้ดูแลรายการประชุม Zoom
ขั้นตอนการขอใช้งาน บัญชี ZOOM PSU

Discussion

Leave a Comment