ระบบชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ (Online Payment) ให้บริการอยู่ที่ URL: https://payment.phuket.psu.ac.th ปัจจุบันรองรับการให้บริการชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยมีช่องทางการชำระ 2 ช่องทาง ได้แก่ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) แบบเต็มจำนวน หากต้องการ ผ่อนชำระ 0% 3 เดือน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://payment.phuket.psu.ac.th/faq ชำระค่าธรรมเนียมด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) สแกน QR Code ที่มีโลโก้พร้อมเพย์ (PromptPay). read more…