เมื่อต้องจัดรายการประชุม Zoom รายการสำคัญและมีผู้เข้าร่วมรายการเป็นจำนวนมาก อาจมีความจำเป็นต้องตั้งค่ารายการประชุม เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเช็คลิสสำหรับเพิ่มความปลอดภัยและการตั้งค่ารายการประชุมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งช่วยให้การดำเนินรายการประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
กำหนด Passcode ทุกรายการประชุม ป้องกันการถูกสุ่มโจมตีเข้ารายการประชุมจนเกินข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ไม่พึงประสงค์

กำหนด Waiting Room คัดกรองและอนุญาตเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการประชุมที่ต้องการ 

กำหนด Share Screen เป็น Only Host ป้องกันการแชร์หน้าจอซ้อนทับจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ยกเลิก Chat ป้องกันการส่งข้อความไม่พึงประสงค์ถึงทุกท่านในรายการประชุม หรือ อนุญาตให้ส่งข้อความถึง Host และ Co-Hosts เท่านั้น

ยกเลิก Rename Themselves ไม่อนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนชื่อเมื่อเข้ารายการประชุมแล้ว ป้องกันผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ยกเลิก Unmute Themeselves ไม่อนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมค์ด้วยตนเอง ป้องกันการเปิดไมค์และเสียงแทรกเข้ารายการประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น
ยกเลิก Start Video ไม่อนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องเว็บแคมด้วยตนเอง ป้องกันการแสดงภาพวีดีโอไม่พึงประสงค์

Disable Annotation for Others เมื่อ Host ต้อง Share Screen ป้องกันผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นใช้เครื่องมือวาดภาพบนหน้าจอขณะแชร์สกรีน

ให้สิทธิ Co-Host ให้กับผู้ช่วยร่วมดำเนินรายการ ช่วยดำเนินรายการและควบคุมการประชุม

Lock Meeting เมื่อผู้เข้าร่วมรายการประชุมครบตามกำหนด หรือเมื่อไม่ต้องการรับผู้เข้าร่วมประชุมใหม่เพิ่ม

 
กรณีไม่สามารถบันทึกการประชุมบน Cloud ได้ เครื่องบันทึกการประชุม ไม่ควรสลับหน้าจอไปใช้งานโปรแกรมอื่นในขณะบันทึก กรณีสลับหน้าจอไปใช้งานโปรแกรมอื่นๆร่วม จะทำให้ไม่บันทึกหน้าจอผู้พูดขณะดำเนินรายการ
Check List รายการที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ผู้เขียนเอง ซึ่งช่วยอำนวยสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในรายการประชุม zoom สำหรับ Host ผู้ดูแลรายการประชุม

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีสร้างลิงค์ Google Meet แบบถาวร สร้างครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด
คู่มือระบบ Online Payment / User Guide for Online Payment System

Leave a Comment