วิธีการปรับแต่งและอัพเดต Profile

วิธีการปรับแต่งโปรไฟล์หลังจากที่ log in เข้าสู่ระบบแล้วครับ วิธีการปรับแต่งโปรไฟล์สามารถทำได้โดย หลังจาก log in เข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่ชื่อของผู้ใช้เองที่แสดงอยู่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้เอง ดังรูปที่ 2 ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งโปรไฟล์ได้ เช่น ส่วนที่ 1 ปรับแต่งสีที่ใช้แสดงผลในโปรไฟล์ของตัวเอง ส่วนที่ 2 ปรับแต่ง ชื่อ-นามสกุล และชื่อที่ใช้แสดงในบทความ ส่วนที่ 3 ปรับแต่งข้อมูลที่สามารถติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนที่ 4. read more…

ประสบการณ์ในการใช้ Zotero มาจัดการหนังสือส่วนตัวที่บ้าน

เป็นความคิดของตัวเองตั้งนานแล้วว่าจะหาโปรแกรมอะไรก็ได้มาจัดการหนังสือที่บ้าน เคยลองหามาใช้อยู่ 2-3 ตัว บางโปรแกรมก็แค่ทดลองใช้ 30 วันบ้าง บางโปรแกรมก็ป้อนได้ไม่เกิน 100 เล่ม (น้อยไป) จนกระทั่งได้ลองมาใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ชื่อว่า “Zotero” จริง ๆ แล้วตัวโปรแกรมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลของหนังสือ แต่ที่เลือกเอา Zotero มาใช้เพราะ ฟรี ซึ่งข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่เลือกเอาโปรแกรมนี้มาใช้ ไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง ตัวโปรแกรมจะดึงข้อมูลของหนังสือจาก WorldCat รวมถึงหนังสือภาษาไทย แต่หนังสือภาษาไทยบางชื่อเรื่องจะเป็นภาษาอังกฤษในคราบของภาษาคาราโอเกะ เช่น หนังสือที่ชื่อว่า”ความสุขของกะทิ” จากข้อมูลที่ดึงมาจะเป็น “Khwāmsuk. read more…

(เล่าเรื่อง) อบรม WiFi and Network Management

จากที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้นในหัวข้อ WiFi and Network Management ในระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2557 เวลา 8.30-17.30 น. โดยมี พี่อมตวิทย์ คำแหง จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหา ดังนี้ –> วันแรก – เริ่มต้นจากวิทยากรอธิบายรายละเอียดของโครงการ และจุดประสงค์ต่างๆ โดยรายละเอียดซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้ก็จะมีดังนี้ รายละเอียดระบบปฏิบัติการณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ WIFI Hotspot Management มีดังนี้ – Ubuntu Server. read more…

EBSCO Delivery Service I : Intro ที่เดียวหาได้ทุกฐานฯ

ใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้าง – ต้องค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์หลายๆ ฐานข้อมูลเพื่อหาบทความที่ต้องการ – ไม่รู้ว่าบทความที่ต้องการหาอยู่ที่ฐานข้อมูลอะไร – ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขตมีทรัพยากรอะไรบ้าง หมดปัญหาเหล่านี้เมื่อมาใช้ฐานข้อมูล EBSCO Delivery Service (EDS) ฐานข้อมูลที่จะทำให้การค้นหาของเราเป็นเรื่องง่าย ฐานข้อมูล EDS จะช่วยเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยและสกอ.บอกรับ อาทิเช่น ScienceDirect H.W. Wilson, IEEE, Hospitality and Tourism Complete เป็นต้น และยังสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดของม.อ. ทั้ง 5. read more…