ใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้าง

– ต้องค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์หลายๆ ฐานข้อมูลเพื่อหาบทความที่ต้องการ

– ไม่รู้ว่าบทความที่ต้องการหาอยู่ที่ฐานข้อมูลอะไร

– ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขตมีทรัพยากรอะไรบ้าง

หมดปัญหาเหล่านี้เมื่อมาใช้ฐานข้อมูล EBSCO Delivery Service (EDS) ฐานข้อมูลที่จะทำให้การค้นหาของเราเป็นเรื่องง่าย

ฐานข้อมูล EDS จะช่วยเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยและสกอ.บอกรับ อาทิเช่น ScienceDirect H.W. Wilson, IEEE, Hospitality and Tourism Complete เป็นต้น และยังสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดของม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขตได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าเข้าไปหาที่เดียวระบบจะค้นหาจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น E-book E-Journal หนังสือ วารสาร มีหมด ระบบได้รวมฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดไว้ในการค้นหาเพียงที่ ๆ เดียวหมดแล้ว

เพียงแค่เข้าไปที่เวบห้องสมุด http://library.phuket.psu.ac.th/ พิมพ์คำค้นลงในช่อง “Single Search Service แค่นี้ก็สามารถค้นหาข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลได้แล้ว

— to be continued part II

(เล่าเรื่อง) อบรม WiFi and Network Management
อบรมระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2557

Leave a Comment