อบรมระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เรื่อง วิธีการสร้างบัญชีอีเมล์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Web browser แล้วไปที่ URL: http://mailserv.phuket.psu.ac.th ดังรูป

2. ในส่วนของนักศึกษา คลิกที่ “สร้างบัญชีใหม่” ดังข้อที่ 2

create gmail@phuket_1

3. ช่อง Username และ Password ใส่ PSU Passport ของนักศึกษา

4. กดปุ่ม Sign-Up ดังรูป

create gmail@phuket_2

5. ที่หน้าแสดงข้อมูลของนักศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ หากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ จากรูปหากถูกต้องให้กดปุ่ม Yes ดังรูป

create gmail@phuket_3

6. จากนั้นนักศึกษาจะต้องกำหนดรหัสให้กับบัญชีอีเมล์ที่สร้างขึ้นมา ให้ใส่รหัสที่ต้องการเหมือนกันทั้ง 2 ช่อง บน-ล่าง จากนั้นกดปุ่ม OK ดังรูป

create gmail@phuket_4

7. เมื่อสร้างบัญชีสำเร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OK! Go Gmail เพื่อไปยังหน้า log in เข้าใช้งาน

create gmail@phuket_5

8. เริ่มต้นเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.com Username คือ Sตามด้วยรหัสนักศึกษา@phuket.psu.ac.th ดังรูป create gmail@phuket_6

9. ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎดังในรูป create gmail@phuket_7

10. จากนั้นหากนำโทรศัพท์มือถือติดตัวมาก็ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และเช็คโทรศัพท์ดูจะมี sms มา ให้นำเลขที่ได้จาก sms มาใส่ในเว็บอีกครั้ง เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ทันที หากไม่มีให้กดปุ่ม skip ข้ามไป ดังรูป create gmail@phuket_811. หลังจากขั้นตอนที่ 10 สำเร็จแล้ว จะสามารถเริ่มใช้งาน Gmail ได้ในทันที ดังรูปcreate gmail@phuket_Final

 เริ่มต้นตั้งค่าบัญชีอีเมล์ให้ส่งจดหมายต่อไปยังบัญชีอีเมล์ส่วนตัวของนักศึกษา โดยเริ่มจาก

1. ที่หน้า Inbox ไปที่ Setting ดังรูป

2. เลือกการตั้งค่า หากเป็นเมนูภาษาอังกฤษ เลือก Settinggmail auto forward_1

3. ที่หน้าตั้งค่า ไปที่แท็ป การส่งต่อและ POP/IMAP

4. คลิกที่ เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ ดังรูปgmail auto forward_2

5. ป้อนที่อยู่อีเมล์ที่จะให้จดหมายจากอีเมล์ส่งต่อไปยังบัญชีอีเมล์นั้น ดังรูปgmail auto forward_3

6. จากนั้นคลิกที่ ดำเนินการต่อgmail auto forward_4

7. จากนั้นกลับมาที่หน้าเดิม จะเห็นว่ามีอีเมล์ที่ได้ป้อนลงไปปรากฎขึ้น ให้คลิกเลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อให้ทำการส่งจดหมายต่อไปยังอีเมล์ที่ได้ป้อนลงไปเมื่อก่อนหน้านี้ ดังรูป gmail auto forward_58. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดให้คลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง gmail auto forward_Final

 เริ่มต้นตั้งค่าปฏิทินโดยให้ปฏิทินส่ง SMS แจ้งเตือนกิจกรรม ไปยังโทรศัพท์มือถือ (ณ ปัจจุบันยังฟรีอยู่)

โดยเริ่มจาก

1. ที่ปุ่ม Apps คลิก 1 ครั้ง และคลิกเลือก ปฏิทิน ดังรูป

calendar sms_1

2. มีหน้าต่างป๊อปอัพมาแจ้งเตือนให้กด ถัดไป จนกว่าหน้าต่างจะหายไป ดังรูป

calendar sms_2

calendar sms_3

3. เข้ามายังหน้าปฏิทิน ที่หน้าปฏิทินด้านซ้ายมือ ในส่วนปฏิทินของฉัน คลิกที่ปุ่มลูกศรเล็กๆ ด้านหลังปฏิทินของฉัน จากนั้นคลิกตัวเลือก การตั้งค่าดังรูป

calendar sms_4

4. ที่หน้าตั้งค่าปฏิทิน คลิกเลือก ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังรูป ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยันรหัสที่ได้จาก sms

calendar sms_5

5. คลิกเลือกตัวเลือก sms ทั้ง 4 ช่อง และเพิ่มช่องทางการเตอืนความจำเป็น 3 ช่องทาง ดังรูป และสุดท้ายกดปุ่มบันทึก เสร็จสิ้นการตั้งค่ารับ sms แจ้งเตือนกิจกรรมจากทางกู้เกิ้ล

calendar sms_6

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

EBSCO Delivery Service I : Intro ที่เดียวหาได้ทุกฐานฯ
วิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์ docs.google.com

Leave a Comment