CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Author: (^^PHEunG^^)wilaiporn

คู่มือทดลองการบริการที่ประทับใจ โครงการชุมชนนักปฏิบัติการด้านการบริการ COP:SERVICE ครั้งที่1

คู่มือทดลองการบริการที่ประทับใจ โครงการชุมชนนักปฏิบัติการด้านการบริการ COP:SERVICE ครั้งที่1

คู่มือทดลองการบริการที่ประทับใจ โครงการชุมชนนักปฏิบัติการด้านการบริการ COP:SERVICE ครั้งที่1 จัดทำขึ้นโดยชุมชนนักปฏิบัติการด้านการบริการสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 31 คน โดยมีผู้นำเสวนา คือ อาจารย์ชัยนันท์ ไชยเสน คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต หลักการได้ซึ่งคู่มือดังกล่าวมา โดยนักปฏิบัติการทุกคนได้รวมกลุ่มกันและตกผลึกความคิดว่า ในองค์กรของ ม.อ.ภูเก็ต ว่าจะสามารถบริการได้อย่างประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาติดต่อนั้น จะต้องทำอย่างไร ต้องทำอย่างไรการบริการของ ม.อ.ภูเก็ตเราจึงจะมีมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ และก้าวสู่องค์กรที่เป็นวิทยาเขตนานาชาติ คู่มือเล่มนี้จึงเป็นผลงานจากการกลั่นกรองความคิดตกผลึกร่วมกัน และยอมรับที่จะใช้เพื่อเป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน ของชุมชนนักปฏิบัติการฯ โดยหลังจากมีการตกผลึกแล้ว 1 รอบ ชุมชนนักปฎิบัติการก็นำคู่มือนี้ไปใช้นำร่อง 2 เดือน เพื่อกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า ประโยคที่คิดร่วมกันนั้น เมื่อนำไปใช้แล้ว feedback ของผู้รับบริการนั้นเป็นอย่างไร โดยคู่มือจะมี 3 หัวข้อหลักคือ 1. การรับโทรศัพท์ 2. การต้อนรับ WELCOME GREETING 3. มนุษยสัมพันธ์ในการต้อนรับแขกหรือบุคคลภายนอกเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยและดูเหมือนกำลังจะต้องการติดต่อและขอความช่วยเหลือ สามารถกดอ่านคู่มือการบริการที่สร้างความประทับใจได้ ตามลิงค์นี้ http://km.phuket.psu.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/การบริการที่ประทับใจทำอย่างไรให้ผู้รับบริการไม่ส่ายหน้า.pdf บัดนี้ผลการใช้คูมือเล่มนี้ ที่ออกมานั้นชุมชนนักปฏิบัติการบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทำให้ผู้รับบริการรู้สึกดีในการเข้ารับบริการ (สังเกตจากหน้าตา […]

เรื่องเล่าจาก “องค์กรสุขภาวะ”

เรื่องเล่าจาก “องค์กรสุขภาวะ”

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2558 มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ สสส. และ NECTEC ที่กทม. นู้น… เป็นองค์กรที่น่าอยู่มากๆ การทำองค์กรสุขภาวะของเขาจะมีวิธีที่แยบยลและแฝงในกิจกรรมชีวิตประจำวันจนซึบซับกลายเป็นเรื่องปกติ ที่ประทับใจ ที่สสส. เช่นพนักงานเดินขึ้นบันไดทุกคน ตั้งแต่ชั้น 1-6 เพราะด้วยการออกแบบอาคารที่น่าเดินขึ้น มีเสียงเพลงฟังระหว่างเดินขึ้นบันได ประกอบกับกุศโลบายที่ติดไว้ที่ลิฟต์ว่า “ลิฟต์สำหรับคนชรา และผู้มีครรภ์” ทำให้แขกหลายคนอย่างดิฉันเห็นแล้วถอยหลังกลับขึ้นบันไดเลยจ้าาาาา55555 โดยที่จะเล่านั้นจะแบ่งเป็นสถานที่ที่ได้ไปดูมาน่ะค่ะ รวมทั้งการเข้าคลาสกับอาจารย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จะช้าอยู่ใยเข้ามาอ่านกันเลยจ้าาาาา ********************************************************************************************************* สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานต้นแบบของสุขภาวะองค์กร มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุ้น เสริมพลัง และสร้างความร่วมมือกับทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นสังคมไทยในการสร้างเสริมสุขภาวะ “องค์กรสุขภาวะ” เป็น 1) องค์กรที่สามารถบรรลุถึง พันธกิจที่ตั้งไว้พร้อมกับมีความสามารถในการเติบโตและ พัฒนาบุคลากรในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน 2) องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อ สุขภาพของพนักงานและ ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และ 3) องค์กรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีพนักงานมีจุดมุ่งหมายร่วมกับองค์กรมุ่งเน้นการปรับกระบวนการทำงานใหม่และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ต้นแบบสุขภาวะองค์กรอย่างไรนั้น เริ่มต้นจากอาคารที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบกิจกรรมแฝงที่ทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดสุขภาวะที่ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ […]

งานบริการ”มัน” คืออะไร

งานบริการ”มัน” คืออะไร

สวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ ก่อนอื่นขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ อยากได้อะไรขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการ………. วันนี้มีเรื่องเล่า “มัน” คืออะไร ย้อนผ่านไปประมาณ ปีที่แล้ว เอ๊ะ!!เหมือนนาน แต่เมื่อธันวาคมที่ผ่านมา ดิฉันได้ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งหัวมุมพอดี๊พอดี.ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนั้น Check in ประมาณเวลา 22.30 น. ขณะยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์กรอกฟอร์มเข้าพัก มีพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เป็นสาว 3 คน ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น A=พนักงานโรงแรมคนที่หนึ่ง B=พนักงานโรงแรมคนที่สอง O=แขกคนอื่นๆบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ I=ฉัน กริิ๊งงงงงงง…..เสียงโทรศัพท์ดัง A=รับสาย ปลายสายเป็นแขกผู้พัก ฺA=คุยเสร็จ (AหันมาคุยกับB อัตราระดับเสียงดังและได้ยินชัดถ้อยชัดคำ ขณะที่ดิฉันและแขกคนอื่นกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ห่างหันไม่เกินหนึ่งวา) “มันโทรมาบอกว่ามันจะย้ายห้อง…มันจะเปลี่ยนห้อง..” I=ฉันตกใจมาก เงยหน้าขึ้นไปจ้องตาเสมือนประหนึ่งว่าขอให้เธอคิดได้แล้วหยุดพูด โดยในใจฉันคิดว่างานบริการโดยเฉพาะยืนบริการหน้าฟร้อนท์โรงแรม แขกยืนอยู่หัวโด่ข้างหน้า คุณยังใช้คำว่า “มัน” เรียกเป็นสรรพนามแทนแขกผู้มาใช้หรือจะใช้บริการอีกเหรอแทนที่จะเรียกสรรรพนามที่สามอื่นๆเช่น คุณ เขา คุณผู้ชาย คุณผู้หญิง แขกห้อง…แขกจาก…อะไรกันเนี่ยยย หลังจาก Check in เสร็จ […]

Show and Share องค์กรแห่งความสุข…

Show and Share องค์กรแห่งความสุข…

ห่างหายกันไปนาน….วันนี้โอกาสดี..ถือฤกษ์ครึ้มฟ้าฝน บิ้วอารมณ์การเขียนสักหน่อย…วันนี้จะมาเล่าเรื่องการเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมงาน Show and Share “PSU Happy Station ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้น โดยครั้งนี้ไปในฐานะผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์งาน สังเกตุเพื่อเอามาเป็นแบบอย่างให้กับสำนักงานอธิการบดีเรา …ซึ่งมีคณะหน่วยงานในม.อ.ไปร่วมโชว์และแชร์ความสุขอยู่ 24 หน่วยงาน .. ทั้งนี้ของวิทยาเขตภูเก็ตก็มีคณะการบริการและการท่องเที่ยวเขาไปออกบูธโชว์และเล่าต่อความสุขที่เกิดขึ้นในคณะของเขา ซึ่งดิฉันนับถือคณะนี้มากๆ ทั้งผู้บริหาร ทั้งบุคลากรคณะเขาเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าและไม่ละเลยความสุขของคนทำงานเลยจริงๆ สวัสดิการเขามีต่างๆ มากมาย ….(แอบอิจฉาเบาๆ) อิอิ แต่กระนั้นเลยสำนักงานอธิการบดีเราก็มีสวัสดิการและความสุขให้กับบุคลากรเช่นกัน แต่อาจจะไม่เป็นรูปเป็นร่าง หรือเป็นเพียงแค่ EVENT แล้วก็จบๆกันไป …อีกอย่างก็ด้วยปัจจัยที่มีจำนวนบุคลากรอยู่เยอะการขยับทำอะไรสักครั้งก็ค่อนข้างจะอุ้ยอ้ายยยพอตัว…. เข้าเรื่องกันสักที วันงาน มีปาฐกถา เรื่อง “จุดประกายองค์กรแห่งความสุข” โดยคุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยสามารถสรุปใจความการเป็นองค์กรแห่งความสุขไว้เป็นข้อๆดังนี้ – ปัญหาของการสร้างองค์กรสร้างสุข คือ ความร่วมมือ – เราไม่อยากเห็นการสร้างความสุขเป็น EVENT จัดงาน เลิกงาน แล้วก็จบ […]

ภาษาอังกฤษกับนายทิม

ภาษาอังกฤษกับนายทิม

ช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีโครงการให้ชาวต่างชาติ มาคุยฝึกภาษาอังกฤษให้พนักงาน ……. มหาวิทยาลัยส่งนายทิม หรือ Mr.Tim มาคอยพูดคุยกับเรา อย่าเรียกว่าสอนเลย ถ้าขึ้นชื่อว่าสอนเมื่อไหร่ พี่จะรู้สึกว่าเครียด..เอาเป็นว่ามาพูดคุยกันดีกว่า ของประชาสัมพันธ์ นายทิมเขาจะมาทุกวันพุธ บ่ายสามครึ่ง รววม 1 ชั่วโมง น่าจะเป็นครั้งที่ 4 หรือ 5 ที่นายทิมมาสอนแล้วหล่ะแต่ ดิฉัน มีเวลาคุยกับพี่แกแค่ 2 ครั้ง เอง เนื่องจากมีภารกิจเดินทางราชการบ่อย เอาล่ะ ถึงได้คุยกับพี่แกน้อย ก็เอามาเล่าแต่น้อยๆ ก็แล้วกันซึ่งฉันคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆ พนักงานด้วยกันมาก เพราะวิทยาเขตภูเก็ตเราเป้นทำเลที่ดี ใครๆก็ต่างอยากที่จะมา มาธุระบ้าง ทำความร่วมมือบ้าง เที่ยวบ้างผสมปนเป และก็มักมีข้อ something มาเป็นแขกวิทยาเขตภูเก็ตเราทุกที ซึ่งทางศูนย์กิจการนานาชาติ IAC เราก็ยินดีรับแขกเสมอมาทุกกรณี 555 (น่ารักมากๆทีมงานชุดนี้) เอาละ มาบอกกันสักไม่กี่ประโยคที่ฉันถามนายทิม เพราะเหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับพวกเราเหล่าชาว Pr กันบ่อย เพราะเป้นหน้าด้าน สำหรับทุกเรื่อง และบางครั้งก็ต้องหน้า […]

มหาลัยแห่งความสุข……

มหาลัยแห่งความสุข……

เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ได้รับโอกาสไปเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness R2H)”สำหรับนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการ HAPPY UNIVERSITY จริงๆ ก่อนหน้าที่จะเป็นตัวแทนนักสร้างสุข ของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นั้น ก่อนหน้านี้ได้รับการทาบทามจากพี่เลขาท่านรองอธิการบดีว่าพี่แกเสนอชื่อฉันเป็น 1 ใน 3 ตัวแทนนักสร้างสุขไปแล้ว ซึ่งทาบทามนั้นเป็นคำทืี่เป็นเกียรติอย่างแรง สำหรับฉันตอนนั้นเรียกว่าเออออไปตามน้ำและกัน จริงๆมีคนที่เหมาะสมมากกว่าฉันหลายๆคน แต่ไหนๆก็เออออห่อหมกไปแล้ว…..เราก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุด ไม่คิดอะไรมาก คิดแค่ว่าเราทำงานแบบไหนแล้วมีความสุข เพื่อนก็คงเป็นแบบฉันเช่นกัน ซึ่งบางครั้งฉันคิดว่าการวางแผนการทำให้คนทำงานมีความสุข ในการทำงาน มันใช่ความสุขเหรอ การมีความสุขต้องวางแผน ประชุมกันมากมายเลยหรือ ฉันจึงคิดว่า ความสุขไม่ต้องวางแผนทำเลยซึ่งๆหน้า เลย หลังจากที่เข้าประชุมในครั้งนั้นจึงเจอกับคำว่า “อ๋อออออ” มันแบ่งเป็นอย่างนี้คือ การทำความสุขให้เกิดในองค์กร จะต้องมี 1. ผู้บริหาร คอยดูแลวางแผน+วางงบประมาณการเกิดความสุขกรณีต้องใช้ค่าใช้จ่าย 2. ผู้ประสานงานสร้างสุข คอยประสานงานระหว่างผู้บริหารและนักสร้างสุข 3. นักสร้างสุข คือคนที่คอยสร้างรอยยิ้ม สร้างความเข้าใจ สร้างความสุขระหว่างองค์กรกับพนักงาน คนที่คอยช่วยปรับทัศนคติขององค์กรกับพนักงานให้จูนเข้ากัน คอยส่งข้อมูลที่พนักงานทุกข์หรือสุขต่อให้ผู้ประสานงานสร้างสุข […]

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปสูดอากาศทะเลที่ ปกาสัยรีสอร์ท จังหวัดกระบี่ รวมถึงสูดเอาความรู้ใหม่ๆติดจมูกติดหูมาด้วย วันนี้มีเวลาว่างสักเล็กน้อย……เลยอยากจะเล่าเรื่องที่ครั้งหนึ่งได้ไปประชุมสัมมนาการสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวิทยากรหนุ่ม ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาอัพเดทเรื่องราวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ฟัง โดยจะมาเล่าต่อให้ทุกท่านพอสังเขปว่า>>>>>>>>>>>> ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเท่านั้น แต่นั่นหมายรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ) ไม่เคยมีแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารดังกล่าว กลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่หนักพอควรที่จะดึงดูดใจลูกค้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ Re-branding ได้ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน เช่น ม.กรุงเทพ คาดว่าอายุการก่อตั้งเกือบ 50 ปี ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทย พอๆกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ปัจจุบันทุกคนได้รับรู้ถึงการ Re-branding ของม.กรุงเทพ โดยเคลมตัวเองว่าเป็น “Creative University” ออกมาผ่านภาพลักษณ์เรื่องตึกอาคารที่ทันสมัย มีแขนงวิชาที่ทันสมัย ฯลฯ ทำให้ตอนนี้ทุกคนมองว่า ม.กรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยที่หากเทียบกับอายุแล้วอยู่ในช่วง วัยรุ่น ทั้งนี้ท่านได้พูดถึงคำว่า IMC กับม.สงขลานครินทร์ว่า สงขลานครินทร์ จะต้องรู้จักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ รู้จัก IMC ทำไมต้อง IMC เพราะ 1.สื่อมีหลากหลายมากขึ้น […]

เทคนิคการบริการที่ประทับใจ

เทคนิคการบริการที่ประทับใจ

****เทคนิคการบริการที่ประทับใจ*** วันนี้เป็นโอกาสแรกที่ได้เขียนลง Blog นี้…จริงๆ นี่เป็นทางหนึ่งที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ประสบพบเจอมาเผื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่…แก่คนอื่นๆ บ้าง…. ในครั้งนี้จึงขอหยิบยกเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการบริการ มาให้ทุกท่านได้ลองอ่านติชมกัน และเพื่อให้สมกับราคาค่าเงินที่หน่วยงานอุดหนุนให้ไปพัฒนาตนเอง หรืองบพัฒนาตนเอง 6,000 บาทนั้่นเอง ซึง 6,000 บาทอาจไม่มีมูลค่ามากหากวัดเป็นตัวเงิน แต่สำหรับความรู้ที่ได้รับ 6,000 บาท มันเลอค่ามากๆ ยิ่งได้นำความรู้มาบอกต่อล่ะก็ 6,000 นี่สุดแสนจะเลิศ..เริ๊ดด….อยากจะบอกต่อเพื่อนๆว่าถึงแม้งานจะหนักและยุ่งมากๆ แต่ต้องจัดสรรเวลาให้ได้สัก 2 วันเพื่อใช้เงินดังกล่าว ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ดิฉันได้เลือกหาคอร์สเพื่อใช้เงิน 6,000 หาอยู่นานหลายวันเพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งงานเรา และเหมาะกับช่วงเวลางานบางช่วงบางชิ้นที่สามารถเวฟไว้ก่อนได้ ค่อยกลับมาทำ จึงเหมาะเจาะโหรทำนายที่ วันที่ 19-20 พ.ค.57 ณ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยมีการเข้าอบรมเรื่อง “เทคนิคการบริการที่ประทับใจ”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร วัดขนาด (วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื้อความที่ได้มาจากอบรมจริงๆมาสรุปให้หัวหน้าอ่านยาวกว่านี้ แต่ขอตัดบางส่วนบางตอนที่ได้่สรุปมาตามนี้……. วิทยากรบอกฉันว่า…..ทำไมเราจึงต้องรู้จักคำว่า “การบริการที่ประทับใจ” เนื่องจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคทุนนิยม โลกาภิวัฒน์ การแข่งขันที่ไร้พรมแดน องค์กรในยุคเสรี จึงมีคำจำกัดความ 3 […]