เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปสูดอากาศทะเลที่ ปกาสัยรีสอร์ท จังหวัดกระบี่ รวมถึงสูดเอาความรู้ใหม่ๆติดจมูกติดหูมาด้วย

วันนี้มีเวลาว่างสักเล็กน้อย……เลยอยากจะเล่าเรื่องที่ครั้งหนึ่งได้ไปประชุมสัมมนาการสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวิทยากรหนุ่ม ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาอัพเดทเรื่องราวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ฟัง โดยจะมาเล่าต่อให้ทุกท่านพอสังเขปว่า>>>>>>>>>>>>

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเท่านั้น แต่นั่นหมายรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ) ไม่เคยมีแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารดังกล่าว กลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่หนักพอควรที่จะดึงดูดใจลูกค้า
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ Re-branding ได้ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน เช่น ม.กรุงเทพ คาดว่าอายุการก่อตั้งเกือบ 50 ปี ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทย พอๆกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ปัจจุบันทุกคนได้รับรู้ถึงการ Re-branding ของม.กรุงเทพ โดยเคลมตัวเองว่าเป็น “Creative University” ออกมาผ่านภาพลักษณ์เรื่องตึกอาคารที่ทันสมัย มีแขนงวิชาที่ทันสมัย ฯลฯ ทำให้ตอนนี้ทุกคนมองว่า ม.กรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยที่หากเทียบกับอายุแล้วอยู่ในช่วง วัยรุ่น

ทั้งนี้ท่านได้พูดถึงคำว่า IMC กับม.สงขลานครินทร์ว่า
สงขลานครินทร์ จะต้องรู้จักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ รู้จัก IMC ทำไมต้อง IMC เพราะ 1.สื่อมีหลากหลายมากขึ้น 2. ผู้บริโภคมีเวลารับสื่อน้อยลง 3. ราคาสื่อแพงขึ้น 4. ช่องทางการแสวงหาข้อมูลของคนเปลี่ยนไป 5. ปัจจุบันคนมีความเชื่อในสื่อลดลง การทำ IMC จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

ณ วันนี้ เราต้อง รู้เรา ——————-
รู้เขา —– รู้จักกลุ่มลูกค้า ว่าเขาคิดกับเราอย่างไร ผู้ปกครอง นักเรียน คนรอบชุมชนมหาวิทยาลัย หรือประชาชนทั่วไป
รู้สัมพันธ์—– รู้จักการประสมเครื่องมือทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องต่อพฤติกรรม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของการรู้สัมพันธ์คืออะไร 1.รู้จัก 2. ยอมรับ 3. จดจำได้

———-วิธีการรู้สัมพันธ์ถามว่าวันนี้จะใช้ช่องทางใด ——-เราต้องมีอาวุธ ดังนี้…….****
Public Relation
Advertising
Personal Selling
Sale Promotion
Direct Marketing
Organization(CRM/CSR)
Production P.O.P.

ขั้นตอน IMC
1. Timing ช่วงเวลาของโครงการคืออะไรบางครั้งโครงการไม่สามารถเสร็จได้ในทันทีต้องรอช่วงเวลา
2. Tools เครื่องมืออะไร วิธีไหนตามช่องทางไหนในรูปวงกลมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. Targets กลุ่มเป้าหมายคือใคร สื่อสารอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย

สรุปว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing Communication) คือ 3 ตัวอักษรที่ ณ วันนี้ องค์กรจำเป็นที่ต้องใส่ใจกับมันมากถึงมากที่สุด

(^^PHEunG^^)wilaiporn

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

More Posts

Follow Me:
Facebook

เทคโนโลยีใหม่สำหรับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
อยากใช้ภาษาอังกฤษได้ ทำอย่างไร?

Discussion

Leave a Comment