เราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งเป็นสิบปี แต่ทำไมคนต่างชาติมาถามทีก็คิดอะไรไม่ออก พูดไม่ได้?

หลายคนกลัว ไม่กล้า อาย นึกคำศัพท์ไม่ออก และอีกหลายเหตุผลที่ทำให้เราไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

จึงขอเสนอวิธีการทำให้ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะ

๑. หาแรงจูงใจในการเรียนภาษา ไม่ว่าจะ เป็นเพราะ เรื่องความก้าวหน้าในการงาน หาแฟนชาวต่างชาติ หาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจ หรือ อะไรก็ตาม ลองหาสิ่งที่ตนสนใจ แล้วนึกเตือนตัวเองไว้ว่ากำลังทำเพื่ออะไร

ส่วนตัวดิฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษเพราะอยากเที่ยวต่างประเทศค่ะ

๒. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ เช่น ใน ๑ อาทิตย์ ฉันจะร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ทั้งเพลงโดยไม่ดูเนื้อ ใน ๑ เดือน ฉันจะพูดแนะนำตัวได้ ๒๐ ประโยค ใน ๓ เดือน ฉันจะเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ ๑ หน้า โดยไม่ใช้พจนานุกรม ฯลฯ

๓. ฝึกฝน เช่น ใช้โปรแกรมเรียนภาษา เจอคนต่างชาติก็เข้าไปพูดคุยด้วย เข้าไปเป็นสมาชิกฟอรัมในอินเตอร์เน็ตที่ใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนเล่าเรื่องที่ตนสนใจเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ

๔. หาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ มีประโยชน์ในการฝึกออกเสียง

๕. คุยกับเจ้าของภาษาหรือผู้มีความรู้ เพื่อ เช็คผลการฝึกฝนของตัวเอง เช่น การออกเสียง การเขียน

๖. ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะสำเร็จ

หลักสำคัญคือตั้งเป้าหมาย และ ไม่กลัวผิดค่ะ และไม่หยุดทำค่ะ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Zotero โปรแกรมบรรณานุกรมมาแรงแซง EndNote

Leave a Comment