คู่มือทดลองการบริการที่ประทับใจ โครงการชุมชนนักปฏิบัติการด้านการบริการ COP:SERVICE ครั้งที่1

จัดทำขึ้นโดยชุมชนนักปฏิบัติการด้านการบริการสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 31 คน โดยมีผู้นำเสวนา คือ อาจารย์ชัยนันท์ ไชยเสน คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต

หลักการได้ซึ่งคู่มือดังกล่าวมา โดยนักปฏิบัติการทุกคนได้รวมกลุ่มกันและตกผลึกความคิดว่า ในองค์กรของ ม.อ.ภูเก็ต ว่าจะสามารถบริการได้อย่างประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาติดต่อนั้น จะต้องทำอย่างไร ต้องทำอย่างไรการบริการของ ม.อ.ภูเก็ตเราจึงจะมีมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ และก้าวสู่องค์กรที่เป็นวิทยาเขตนานาชาติ

คู่มือเล่มนี้จึงเป็นผลงานจากการกลั่นกรองความคิดตกผลึกร่วมกัน และยอมรับที่จะใช้เพื่อเป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน ของชุมชนนักปฏิบัติการฯ โดยหลังจากมีการตกผลึกแล้ว 1 รอบ ชุมชนนักปฎิบัติการก็นำคู่มือนี้ไปใช้นำร่อง 2 เดือน เพื่อกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า ประโยคที่คิดร่วมกันนั้น เมื่อนำไปใช้แล้ว feedback ของผู้รับบริการนั้นเป็นอย่างไร

โดยคู่มือจะมี 3 หัวข้อหลักคือ
1. การรับโทรศัพท์
2. การต้อนรับ WELCOME GREETING
3. มนุษยสัมพันธ์ในการต้อนรับแขกหรือบุคคลภายนอกเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยและดูเหมือนกำลังจะต้องการติดต่อและขอความช่วยเหลือ

สามารถกดอ่านคู่มือการบริการที่สร้างความประทับใจได้ ตามลิงค์นี้ http://km.phuket.psu.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/การบริการที่ประทับใจทำอย่างไรให้ผู้รับบริการไม่ส่ายหน้า.pdf
บัดนี้ผลการใช้คูมือเล่มนี้ ที่ออกมานั้นชุมชนนักปฏิบัติการบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทำให้ผู้รับบริการรู้สึกดีในการเข้ารับบริการ (สังเกตจากหน้าตา สีหน้า และเสียงปลายสาย) แต่ผู้ให้บริการเองอาจจะยังไม่ชิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลา แต่เมื่อมีการทำเป็นนิสัยประจำ ก็ไม่ได้เก้อเขินอะไร

ดังนั้นที่นำมาเขียนในที่นี้เพื่อที่จะนำคู่มือฉบับนี้มาเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต หรือทั้งวิทยาเขตภูเก็ต หยิบยกนำไปใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการของ ม.อ.ภูเก็ต ให้มีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจของผู้เข้ามาใช้บริการนั่นเอง

(^^PHEunG^^)wilaiporn

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

More Posts

Follow Me:
Facebook

เคยมั้ยกับการ Present งานเเล้วตัวอักษรเพี้ยน !!!
วิธีใช้งานฟังก์ชันผู้รับได้เปิดอ่านอีเมล์หรือไม่?? ใน Gmail ม.อ.ภูเก็ต (Request read receipt)

Leave a Comment