PDF Creator

PDF Creator โปรแกรมสร้างไฟล์ PDF (Adobe Acrobat)เป็น open source ใช้งานได้ฟรี ไม่เสียลิขสิทธิ์ สามารถแปลงเอกสารสกุลต่างๆ ให้เป็น PDF ได้ รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ออกเป็นไฟล์  PDF ได้เช่นกัน ช่วยให้ทำไฟล์ PDF ง่ายขึ้นมาก

โปรแกรม PDFCreator สามารถแปลง ไฟล์เป็นอย่างอื่นๆ ได้อีก เช่น bmp, pcx, tiff, txt, psd,pcl, raw และ svg

 วิธีการใช้งาน

    – ใช้งานแบบง่าย คือ

-เปิดโปรแกรม word  แล้วเปิดไฟล์ word ที่ต้องการ เช่นทดสอบการแปลงไฟล์
-ใช้คำสั่งพิมพ์ หรือ printer  ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็น PDFCreator

1

แล้วกดปุ่มตกลง  ได้หน้าต่างใหม่ ดังรูป
2

ให้กดปุ่ม save  // เลือกที่เก็บไฟล์ pdf  และตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการด้วย  // หลังจากนั้น โปรแกรม PDFCreator ทำงาน เราก็จะได้ไฟล์ตามต้องการ  ดังรูปด้านล่าง

3

4

**************************************************************************************

-วิธีการใช้งานแบบปกติ

เปิดโปรแกรม PDFCreator   จาก Icon ที่หน้า desktop หรือ all program ก็ได้ จะได้หน้าต่างโปรแกรม ดังรูป

5

– เลือก เมนู Doccument –> Add หรือ กดแป้น keyboard   <ctrl> <Ins>  หรือ กดที่ ปุ่ม +
– เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม open โปรแกรม จะเลือกเปิดโปรแกรม word แล้วเปิดหน้าสั่งพิมพ์ตามรูปด้านล่าง

6

กดปุ่ม save   เลือกที่เก็บและป้อนชื่อไฟล์ pdf ที่ต้องการ  เช่น test 2  แล้วกดปุ่มsave  หลังจากนั้นระบบ จะแปลงไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ

-วิธีเพิ่มให้แปลงไฟล์เป็นอย่างอื่น นอกจาก pdf

ให้เปิดโปรแกรม PDFCreator  ไปที่ Printer –> Options ตามรูปด้านล่าง

7
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save (รูป แผ่นดิสก์เก็ต)
2. คลิกเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการ ที่  Standard save format
3. หลังจากนั้นกดปุ่ม save

สำหรับวิธีการแปลงไฟล์ ก็ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับ

หมายเหตุ: หากท่านใดต้องการโปรแกรม หรือต้องการให้ติดตั้งให้ ติดต่องาน IT ได้ครับ

Show and Share องค์กรแห่งความสุข...
....ฝึกอังกฤษลัลล๊า ^__^ สไตล์สายสุดา....

Leave a Comment