Word Cloud หรือกลุ่มคำ คือ การจับกลุ่มคำโดยเรียงจากคำที่มีมากที่สุดไปน้อยที่สุด เป็นประโยชน์ในการทำรายงานข้อความ เพื่อให้มองเห็นคำที่ถูกใช้มากที่สุดได้ง่ายขึ้น “จากภาพด้านบนเป็นการนำสถิติจำนวนการยืมของหนังสือที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาทำ word cloud ตัวอักษรใหญ่ๆ ในภาพ แสดงว่าหนังสือมีการยืมเยอะค่ะ” เครื่องมือที่ใช้ คือ https://www.wordclouds.com/ ตัวโปรแกรม มีเครื่องมือลูกเล่นให้หลากหลาย สามารถปรับไซต์ ขนาด ฟอนต์ รูปแบบที่จะให้แสดงภาพต่างๆ และนำรูปภาพที่ได้บันทึกเป็นไฟล์ Png, Jpg หรือ Pdf. read more…